Jobmarked

Organist

En stilling som organist på fuld tid ved Helligaandskirken i Vor Frue-Vesterbro Provsti, Københavns Stift er ledig med henblik på fastansættelse pr. 1. januar 2021. 

Helligaandskirken er en folkekirke i hjertet af København, midt på Strøget.

Helligaands Sogn har 5.413 indbyggere, og der er 17 ansatte ved kirken.

Helligaandskirken er kendetegnet ved sit høje musikalske niveau samt et højt aktivitetsniveau, der foruden højmesser, dåb, vielser og begravelser/bisættelser omfatter en daglig musikandagt, natkirke, babysalmesang, børnekor, voksenkor og mange koncerter.

Kirkens hovedorgel er oprindeligt bygget i 1877 af Knud Olsen, og efterfølgende udvidet flere gange, senest i 1986 af Marcussen & Søn, så det i dag fremstår som et unikt symfonisk/romantisk orgel (75/IV).
Kirkens kororgel er bygget af I. Starup i 1899, og har et enkelt manual med 6 stemmer samt anhangspedal.
Dertil har kirken et Klop kisteorgel med 3½ stemme.

I kirkens tårn er installeret et Royal Eijsbouts klokkespil fra 2003 med 49 toner, der spilles manuelt på alle hverdage.

Vi søger en konservatorieuddannet organist, som har lyst til at indgå i et aktivt samarbejde med præster, menighedsråd og øvrige medarbejdere, og vi er meget villige til at lade den nye organist sætte sit personlige præg på udviklingen, musisk såvel som aktivitetsmæssigt. 

Organisten skal i samarbejde med vor anden fuldtidsansatte organist varetage følgende opgaver: 

 • Musikledsagelse til gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer
 • Spille ved babysalmesang
 • Spille ved børnekor
 • Spille ved natkirkens rytmiske gudstjenester
 • Leder for kirkens 9 flerstemmige kirkekorssangere/motetkor
 • Arrangere egne solokoncerter
 • Arrangere koncerter i samarbejde med Sankt Annæ pigekor
 • Arrangere andre koncerter
 • Spille ved babysalmesang
 • Spille ved børnekor
 • Spille ved natkirkens rytmiske gudstjenester
 • Lede kirkens musikalske liv


Vi tilbyder:

 • Et sogn der er præget af stor aktivitet og et ønske om at videreudvikle den musikalske ramme for et levende kirkeliv for alle generationer
 • Et fagligt fællesskab med en dygtig organistkollega og andre engagerede kolleger
 • Et engageret menighedsråd, som støtter op om de musikalske aktiviteter i og omkring kirken
 • En bred palet af velbesøgte aktiviteter og arrangementer
 • En arbejdsplads hvor den enkeltes initiativ er værdsat og hvor der er mulighed for at sætte sit eget præg på opgaverne
 • Fælles kontor med din organistkollega


Din profil

 • Du er konservatorieuddannet organist på højt niveau med nogle års erfaring
 • Du er velbevandret i det klassiske repertoire til kor og orgel/klaver
 • Du har arbejdet med korsangere på højt niveau og kan iværksætte nye initiativer
 • Du er en god kollega, engageret i opgaverne og har let ved at indgå i samarbejde med andre og kan fastholde og udvikle gode relationer til frivillige, kolleger og menighedsråd
 • Du er loyal over for folkekirken som institution og kan indgå i det nære samarbejde med præsterne omkring tilrettelæggelsen af gudstjenester og øvrige kirkeliv 
 • Du skal være villig til at uddanne dig som klokkenist, såfremt du ansættes uden denne kompetance


Ansættelse sker ved Helligaands Sogns Menighedsråd beliggende i Københavns Kommune.
Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner).
Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Preben Skelbæk på telefonnummer 2126 4881 eller mail techinv@post9.tele.dk 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7002fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest den 9. november kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted 22. og 23. november 2020.