Jobmarked

Organist og kantor

Stillingsoplysninger: Overenskomstansat,
Stillingsstørrelse: Kvote 100 %
Opslag pr. 22. februar 2021
Ansøgningsfrist: 19. marts 2021

Stillingen som organist og kantor ved Aalborg Domkirke, Algade 40, 9000 Aalborg, er ledig pr. 1. juni 2021.

Midt på den ny restaurerede og meget smukke Budolfi Plads, i centrum af Aalborg, ligger vores domkirke, Budolfi kirke.

Kirkens centrale placering i det velindrettede gågademiljø understreges af det pulserende folkeliv, der omkranser kirkens ro og majestætiske status på pladsen.

I dette nære byrum er der skønne naboer og samarbejdspartnere til alle sider blandt andet: Helligåndsklosteret, Folkekirkens Hus, Studenterhuset, Aalborg Teater og Musikkens Hus.

 Budolfi kirke er således et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt for Aalborg Domsogn og Aalborg Stift, og Domkirkens musikliv indgår som et vigtigt element i byens rige kulturliv - i et fint og givende samspil med de øvrige kulturinstitutioner.

Aalborg by har i de seneste årtier været igennem en rivende udvikling og transformation - fra støvet industriby til en spændende universitets- og kulturby: Det har givet byen et helt nyt liv og en helt ny puls. Her er der vilje til at tænke nyt og stort på et kreativt nordjysk grundlag.

Til den ledige stilling som organist og kantor søger menighedsrådet et musisk menneske med følgende faglige kvalifikationer og menneskelige kvaliteter:

  • En højtuddannet kirkemusiker der har kompetencer til at præstere på domkirkeniveau, og der i et samarbejde med kirkens præster, øvrige personale og menighedsrådet vil bidrage til at fastholde og udvikle det høje aktivitetsniveau. Du er et passioneret musikmenneske, der har et godt musiknetværk og følger med i forhold til de aktuelle faglige strømninger.
  • En erfaren kantor der kan sætte spændende tanker i spil i forhold til en fremtidig opprioritering af korarbejdet og samarbejde med domorganisten om planlægning og gennemførelse af kirkemusikalske aktiviteter i domkirken. 
  • Et menneske, der har en veludviklet empati og naturlig sans for samarbejde i forhold til at kunne arbejde med koristerne. Du er i besiddelse af den fornødne fleksibilitet og har en positiv indstilling til arbejdet i forhold til at have det musikalske og personalemæssige ansvar for Budolfi Kirkes Kantori.  

Du vil være tydelig i din ledelse og direktion, klar i din tale og tør være dristig og moderne i dine valg, samtidig med du får præsenteret de klassiske musikstykker.  Tillige efterspørges kompetencer inden for koradministration og kommunikation i bredeste forstand.   

  • Menighedsrådet forventer kvalifikationer på højeste niveau vedrørende korledelse, orgelspil, liturgisk spil, liturgisk fornemmelse og en sikker sans for de kirkelige ritualer. 

Gudstjenesteforpligtelserne rummer højmesser, aftensange, temagudstjenester, ordinationer, tjenester for byen Aalborg, andagter v. teologisk voksenundervisning, foredrag og kirkelige arrangementer mv. Ved en række tjenester medvirker begge organisterne. Der er en god og folkelig relation imellem aalborgenserne, Domkirken og Klosterkirken, der ligeledes ligger i sognet.

Budolfi Kirkes Kantori (SATB) består af 12 voksne sangere, der medvirker til alle højmesser, ordinationer, musikgudstjenester og andre særgudstjenester. Derudover laver kantoriet årligt 3 større koncerter. Der er et spirekor og et juniorkor ved Domkirken med egen korleder.

Domkirkens medarbejdere har et godt, kollegialt samarbejde. Domkirken er, som indledningsvis beskrevet, fysisk placeret i et tæt bymiljø, hvor de kommende år vil bringe kirkens position som city-kirke yderligere i fokus. Da to af domkirkens præster endvidere er tilknyttet studentermiljøet, foregår der ofte samarbejde i dette regi - også med et internationalt udsyn.

Koncertlivet i domsognets kirker er omfattende og velbesøgt. Den musikalske profil tager afsæt i den klassiske tradition, med en naturlig udvikling, og i gudstjenestetilrettelægningen vægtes den liturgiske relevans.

Tjenestesteder: Domkirken, Klosterkirken, beliggende i Helligåndsklosteret (Aalborg Kloster), Folkekirkens Hus, Studenterhuset samt lejlighedsvise tjenester i byens kapeller.

Orgel: Domkirkens to orgler, hovedorgel (Th. Frobenius & sønner, 43 st.) og kororgel (Anders Havgaard Rasmussen, 19 st.). Klosterkirkens orgel (Demant / Frobenius, 15 st.). Der forefindes endvidere et godt og moderne organistkontor.

Se i øvrigt hjemmesiden www.aalborgdomkirke.dk vedrørende nærmere oplysninger.

Ønskes yderligere information, kan henvendelse ske til:

Domorganist Jørgen Ellekilde: joel@km.dk eller tlf. 2077 0149

Næstformand i menighedsrådet Frank Wibæk: frankwibaek@gmail.com

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. I så fald sker ansættelsen i lønramme 34.

Hvis man er overenskomstansat er menighedsrådet indstillet på at forhandle et kvalifikationstillæg.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687 kr. – 383.453 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. 

Løn, tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964 kr. – 412.101 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.194 kr. (nutidskroner). Tillæg udgør årligt 938 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.734 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. 

Ansøgninger fremsendes elektronisk til 8364fortrolig@sogn.dk, og skal være menighedsrådet i hænde senest fredag d. 19. marts 2021 kl. 12.00.

Der kan forventes prøvespil og samtaler i perioden 12-15. april 2021.