Jobmarked

Organist og korleder

til Egeris Sogn, Skive

Vil du være organist i ”lysets kirke”?

Egeris menighedsråd søger pr.1.7.2021 en dygtig og engageret organist og korleder, som vil være med til at videreføre det levende sang- og musikliv for alle, der kommer i kirken. Stillingen er på 37 t/ugen.


Vi tilbyder dig:

 • et aktivt bysogn med ny-ombygget kirke fra 2018 med et velklingende orgel samt koncertflygel i vores lyse kirkerum. Her er gode rammer omkring arbejdet, mange målgrupper at arbejde med og mange mennesker i huset ugen igennem.
 • en skøn medarbejderflok, der gerne tænker ud over faggrænser og for hvem samarbejde, humor og tid til ”køkkenkaffe” er vigtigt.
 • et menighedsråd og medarbejdere, som sætter tradition og fornyelse lige højt. Vi kommer ud af en rig historie og er kirke i tiden. Vi synger ”Rind nu op i Jesu navn” og ”Du satte dig selv...” med lige stor glæde. Folk i Egeris holder af at synge, både i gudstjenesten, i børnekoret, til sangaftener, ja - faktisk så tit vi kan.
 • gode muligheder for at udvikle det velfungerende børnekor (2. - 9.kl.), som er tjenestekor ved nogle gudstjenester og har flere årlige koncerter. Der har indtil nu været et hold kortanter tilknyttet som praktiske hjælpere. Vi drømmer om at etablere et ungdomskor, der bl.a. kan hente sangere fra ungdomsuddannelserne i sognet.
 • gode lokaleforhold med organistkontor.


Vi forventer, at du:

 • er en dygtig organist, der har lyst til at spille både klassisk og moderne/rytmisk musik med god liturgisk fornemmelse og interesse for gudstjenesten.
 • er en organist, der gerne supplerer med flygelet i gudstjenesten.
 • er en korleder med lyst til at arbejde med børnekor og gerne ungdomskor.
 • er god til at støtte fællessangen både fra salmebog, ”100 salmer” og højskolesangbog.
 • gerne vil udvikle kirke- og musiklivet i samarbejde med de 3 præster, de øvrige medarbejdere og menigheden.
 • ud over årets gudstjenester og kirkelige handlinger spiller til gudstjenester på plejehjemmet i sognet samt til fællessang ved forskellige aktiviteter i ugens løb. Der er også enkelte opgaver uden for kirkens lokaler, herunder friluftsgudstjenester og vielser i det fri (i sognet).
 • planlægger og afvikler et antal koncerter i årets løb i samarbejde med musikudvalget.


Kirkens instrumenter:
Orglet i Egeris Kirke er bygget af P. Bruhn & Søn - Orgelbyggeri i 1989 med 19 stemmer samt tremulant. I kirkerummet har vi desuden et Schimmel flygel (købt i 2018), i mødelokalet et Seiler klaver, og endelig i korlokalet et Kawai pianette.

 

Løn og ansættelsesforhold:
Egeris menighedsråd er ansættelsesmyndighed. Organisten indgår i gensidig vikarforpligtelse med organisten i Estvad-Rønbjerg sogn, der er en del af pastoratet.

Ansættelsen vil i øvrigt være med geografisk fleksibilitet. Ansættelsen af en Kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisation af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller Kirkemusiker og det tilhørende protokollat for Kirkemusiker.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem, Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Danske organister og Kantor samfund (DOKS) for organister. Aftalen kan ses på www.folkekirkepersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.702,00 kr. – 411.718,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.925,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.

Rådighedstillægget udgør årligt 21.713,56 kr. (nutidskroner). OK tillæg på kr. 936,88 (nutidskroner) Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC – skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 214.395,- kr. 383.097,- kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.451,14 kr. – 62.826,03 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med en eksamen i orgel og kor ledelse (KMOK - tidligere PO organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.371,- årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.741,- årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 30.751,69 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.


Ansøgning:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til MR-formand Kirsten Yde 30 26 65 82.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 9085fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 17. maj kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil finder sted fredag d. 21. maj.

Menighedsrådet vil indhente referencer.