Jobmarked

Organist/kirkemusiker

En stilling som organist/kirkemusiker ved Ny Kirke, Bornholm er ledig pr. 1. oktober 2020.

Stillingen er på ca. 8 timer pr. uge.

Opgaver:

  • Spille ved sognets gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • Spille ved kirkens og sognets øvrige arrangementer
  • Evt. arrangere to koncerter årligt.
  • Evt. oprettelse af nyt kirkekor og ledelse af dette. Hvis dette sker, kan timetallet forøges efter nærmere aftale.


Det er godt hvis du:

  • ud over at spille orgel og /eller klaver, også kan spille andre instrumenter
  • er kreativ, fleksibel og udadvendt
  • er god til at samarbejde og kommunikere.
  • Tjenestested: Ny Kirke, Ellebyvej 1A, Nyker, 3700 Rønne.

Orgler: Starup & søn fra 1960. 6st/1 man./pedal.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hartvig Mumm, 30507903, hartvig.mumm@mail.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til hartvig.mumm@mail.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. september 2020.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 39 og 40.