Jobmarked

Skoleleder

Jakobskolen i Aarhus søger ny skoleleder

Efter 13 gode år på Jakobskolen har vores dygtige skoleleder valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en ny skoleleder med ansættelse fra 1. maj.

Jakobskolen er kendt for sin stærke kombination af faglighed, trivsel og tydelige kristne værdier. Skolen har ca. 230 elever og 33 medarbejdere. Vi er optaget af, at alle oplever en god skolegang, hvor eleven udvikler sig personligt og fagligt gennem fordybelse og kreativitet. Vi lægger vægt på, at hver enkelt i fællesskabet når så langt som muligt i forhold til sine evner og muligheder.

Vi tilbyder:

 • En plads i spidsen for et kompetent ledelsesteam – præget af høje faglige ambitioner, motiverende og respektfuldt samarbejde og et smittende humør.
 • En alsidig stab af talentfulde og engagerede medarbejdere, som nyder at samarbejde og tager godt imod nye ideer.
 • En velfungerende og ressourcestærk bestyrelse, hvor rollefordelingen i forhold til bl.a. ledelse og skolens daglige drift er afstemt.  
 • En medspillende forældregruppe, der bakker op om skolen og ønsker et aktivt samarbejde.
 • En afvekslende og dynamisk hverdag, hvor du har nær kontakt med elever og forældre – og samtidig står i spidsen for implementeringen af vores visioner.
 • Et job, hvor det er helt umuligt at kede sig – med alle de spændende udfordringer, som kommer helt af sig selv!


Vi forventer, at du:

 • Brænder for skolens kristne grundlag og bærer det videre, fx ved morgensang med forkyndelse.
 • Har erfaring med ledelse – gerne som skoleleder, så du har indsigt i administration, økonomi samt relevante love og regler.
 • Er klar til at løse opgaverne i tæt samarbejde og sparring med skolens bestyrelse, lederteam og medarbejdere.
 • Evner at kombinere personlig gennemslagskraft med en anerkendende, konstruktiv og motiverende tilgang til børn, medarbejdere og forældre.
 • Er udadvendt og god til at kommunikere, både internt og i det eksterne samarbejde med fx lokale myndigheder.
 • Motiveres af at skabe en positiv, innovativ atmosfære med plads til at afprøve nye ideer.
 • Kan bidrage med visionær drivkraft – og en strategisk tilgang til at udvikle skolen, så de fine ideer også kan mærkes i hverdagen.


I de kommende år vil vi på Jakobskolen udvikle yderligere på lærer-pædagog-samarbejdet, så vi i fællesskab skaber størst mulig trivsel og læring for alle børn på skolen. Målet er, at vi på kryds og tværs får hinandens fagligheder og kompetencer mest muligt i spil. Som vores nye skoleleder skal du have lyst til – og gerne erfaring med – at udvikle dette tværfaglige samarbejde.

Som skoleleder bliver du en del af Jakobskolens ledelsesteam sammen med viceskoleleder og SFO/klub-leder. Løn og ansættelsesvilkår fastlægges iht. Ledere ved frie grundskoler mv., Leder-OK 2019-2021.

Ansøgningsfristen er 8. marts – gerne med tiltrædelse 1. maj.  Vi har planlagt to samtalerunder, der foregår hhv.  17. og 24. marts

Ansøgningen sendes via e-mail til: kontor@jakobskolen-aarhus.dk senest 8. marts

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Filip Smidt på tlf. 51262011.