Jobmarked

Sognepræst

Idet vores sognepræst gennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi en ny præst til pastoratet for Torslev og Østervrå Sogne
 
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med grundbeløb 43.000 kr. Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.
Gammel eller ny løn?
Overvejer du i forbindelse med stillingsskift at gå fra gammel til ny løn, anbefales det, at du kontakter sekretariatet.

Torslev Pastorat
Stillingen som sognepræst i Torslev Pastorat (består af sognene Torslev Sogn og Østervrå Sogn) i Frederikshavn Provsti i Aalborg Stift er ledig med udgangen af november 2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der er til stillingen knyttet et tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 32.800 kr. årligt. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Tjenesteboligen er beliggende Bakkevænget 19, 9750 Østervrå. Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen
over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: kmaal-ansoegning@km.dk og skal være
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk Udløber den 7. december 2020.

Menighedsrådets beskrivelse af embedet som præst ved Torslev og Østervrå Sogne
Fordomme om »udkantsdanmark« er der nok af, men hos os bliver de gjort til skamme, så der er god grund til at læse dette stillingsopslag til ende.

Som præst i vores pastorat vil du nemlig befinde dig lige i hjertet af Vendsyssel og blive budt velkommen af to unge, aktive og samarbejdsorienterede menighedsråd, der arbejder ud fra en overbevisning om, at meget gøres bedst i fællesskab – lige fra etableringen af en moderne udgave af diakoni, som involverer lokalsamfundet,
til udformningen af et nyt åbent og menighedsnært kirke-/sognehus, som skal kunne bidrage til at trække kirken tæt på de steder, hvor livet i forvejen foregår og mennesker færdes. Menighedsrådene er på ingen måde en lukket klub og har en bred aldersfordeling med en gennemsnitsalder i begge råd på 55 år. Medlemmerne er engageret i lokalsamfundet omfattende blandt andet børnehavebestyrelse, skolebestyrelse, borgerforening,
spejderforeninger, sportsklubber og lokalhistorisk forening, hvilket giver et godt afsæt til at
repræsentere alle dele af menigheden.

PRÆSTEFORENINGENS BLAD SIDE 1043
Menighedsrådene har netop købt en ny præstebolig, som er bygget i 2019 og opført i moderne lyse sten og mørkt tag i en populær del af Østervrå. Boligen er lys og veldisponeret, har tre børneværelser foruden soveværelse til hvilket der hører egen badafdeling. Stort køkkenalrum med Siemens køkkenhvidevarer og moderne indretning. I forlængelse heraf en ekstra stue og udgange til både syd- og vestvendt terrasse. Der er separat bryggers med masser af skabsplads og privat indgang i overdækket carport. Adskilt fra beboelsen er der ved at blive opført præstekontor med egen indgang og handikapvenligt toilet. Da huset ikke har været beboet før, er alt nyt og i bedste stand. Der er ved at blive lavet planer til etablering af en have med blandt andet frugttræer og bærbuske, men der kan også blive plads til legeredskaber eller lignende efter ønske. Græsplæne og hæk omkring huset samt belægning og udvendige sydog vestvendte terrasser er etableret.
Huset er beliggende højt i terræn kun 100 meter fra Torslev Skole, som har to spor fra 0.-9. klasse. Skolevejen går gennem et stisystem i et grønt område, som der er udsigt til fra boligen og vejen ender blindt i et vænge. Der er ligeledes 100 meter til vuggestue/ børnehave, som er etableret i et gårdmiljø med eget dyrehold, og mindre en kilometer til butikker og hal.

Pastoratets anden hovedby, Thorshøj, ligger 4,5 kilometer derfra. Vuggestuen og børnehaven er placeret sammenbygget med boldklubben, der er centrum for et unikt foreningsliv med idrætsforening, borgerforening og lokalhistorisk forening. KFUM-spejderne hører til i området op mod boldbanerne. Boldklubben benytter tillige den gamle skole til forskellige aktiviteter, ligesom den benyttes af unge med særlige udfordringer, som bor i et botilbud i byen.

Vi tilbyder en stilling i et pastorat, som rummer både landlig idyl og smuk natur, og et aktivt bymiljø med mange tilbud og en beliggenhed kun 20 kilometer fra Hjørring, Frederikshavn og Sæby, mens Aalborg kan nås via motorvej på 30 min. Der er gode busforbindelser, men afstanden til de større byer har den positive effekt, at
der er en stærk sammenhængskraft.

Østervrå by har alt, hvad der er behov for i hverdagen. Byens butikscentrum rummer bla. 2 supermarkeder, tøjbutik, post, apotek, bager og delikatesse. Derudover har byen et meget rigt foreningsliv, der nyder godt af byens svømmehal, sportshal, gymnastiksal, fitnesscenter, kulturhus, ungdomsklub, bibliotek, klubhus og mødefaciliteter som er samlet i samme kompleks. Herudover er der boldbaner, multibane, legepladser, skatermiljø, petanquebane og et væld af mountainbikespor i det fantastiske kuperede og uberørte istidslandskab ved Ny Mølle Bæk og Den Jyske Ås.

SIDE 1044 PRÆSTEFORENINGENS BLAD
Spejderbevægelsen medvirker i mange sammenhænge med kirken i både Torslev og Østervrå, ligesom der foregår mange aktiviteter, som julehjælpscykelløb for skolebørn, koncerter og foredrag på tværs af foreninger, FOF og menighedsrådene.
Vi kan tilbyde aktivt arbejdende og positivt indstillede menighedsråd, som prioriterer at skabe et levende kirkeliv i de to sogne. Det er afgørende for os, at det, vi laver, skaber fællesskab i sognene, er relevant og at vi gør det på en måde, hvor vi spiller hinanden stærke. Da vi har både en relativt ny bykirke og en middelalderlig idyllisk landkirke og snart et helt nyt kirkehus, er rammerne for kirkens liv gode. Kirke-/sognehuset er kun på skitsestadiet, hvilket betyder, at du, som ny præst, i høj grad har mulighed for
at præge processen.

Menighedsrådene har samme organist og de to kirkesangere betjener begge kirker, ligesom vi har en fælles gravermedhjælper. Cirka halvdelen af menighedsrådsmøderne er fællesmøder og foruden et fælles diakoniudvalg har vi et fælles udvalg vedr. præstebolig. Vi har i begge menighedsråd fokus på børn og unge og i Østervrå Menighedsråd har vi i 2019 ansat en kirke- kulturmedarbejder på 10 timer med et stort musisk talent, som har startet to kor – et for børn og et for voksne.
Samarbejde er også i fokus i forhold til tre omgivne landsbypastorater, hvor vi tilsammen udgør DE 10 KIRKER. Her samarbejder vi om ugentlig fælles helsides annoncering i Østvendsyssel Folkeblad, større koncerter, organistsamarbejde, præstesamarbejde og erfaringsudveksling.

Menighedsrådsformænd og præster holder ca. 3 fælles møder om året samt et fælles møde, hvor også de øvrige menighedsrådsmedlemmer deltager.

Vi er i menighedsrådene vant til at løfte en væsentlig del af kirkelivets opgaver uden at præsten behøver være en del af det hele, men vi vil naturligvis rigtig gerne, at vi sammen kan finde en vej, hvor vi kan hjælpe hinanden med at bringe evangeliets budskaber ud til mange.

Nærmere oplysninger ved formand for Østervrå menighedsråd, Lone Haugaard, 61 66 49 89, LH@VEAS.DK, formand for Torslev menighedsråd, Erling Mikkelsen, 40 55 91 45, TOVE.ERLING@LYSDAL.DK og provst Viggo Ernst Thomsen, 51 64 45 90, VETH@KM.DK
Se også vores fælles hjemmeside: www.østervrå-torslev-kirker.dk