Jobmarked

Sognepræst

Sognepræst søges til Lillerød Kirke

Vi ønsker:

 • at du er teologisk velfunderet og kan forkynde og formidle evangeliet på en god og reflekterende måde
 • at du er god til at tale med mennesker om både glæde og sorg
 • at du vil indgå engageret i kirkens aktiviteter og i menighedens fællesskab
 • at du både kan arbejde selvstændigt og kan indgå i et positivt og tillidsfuldt samarbejde med kirkens øvrige præster, personale, menighedsrådet og de frivillige
 • at du er nærværende og synlig i sognet og møder folk med et åbent sind


Lillerød Kirke er en aktiv kirke med en god og stabil kirkegang og med en gruppe frivillige, primært ældre. 
Gudstjenesten er meget væsentlig for os, men vi lægger også vægt på at tilbyde en række andre aktiviteter. 
Lillerød sogn har et almindeligt folkekirkeligt præg og er evangelisk-luthersk-grundtvigsk sindet. Kirken ligger nær ved både by, mark og skov. En helt ny bolig vil være klar den 1-3-21 og indtil da vil vi leje en bolig. Embedet bliver ledigt den 1-12-20, hvor en af vores tre præster går på pension efter 38 år i sognet.

Du er velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Kate Pepke Pedersen, kate@pepke.dk eller mobil 24270876.

 
Ansøgningsfrist: 21. september 2020 kl. 15.00 

Menighedsrådets embedsbeskrivelse.
Lillerød Kirke er en smuk middelalderkirke opført i 1100-tallet, placeret tæt på Lillerød by og den gamle del af Lillerød og nær ved både mark og skov. Der bor 10.545 i sognet, hvoraf 7.689 er medlemmer af Folkekirken. Sognet består af ældre huse, parcelhuse og lejligheder. Lillerød Kirke står i de kommende år foran en kalkning og en indvendig restaurering. Der er 120 siddepladser i kirken. I koret er der et opstandelsesbillede malet af Arne Haugen Sørensen og kirken har et ”Marcussen & Søn” orgel med 22 stemmer. Kirkegården og en stor sognegård er placeret ved siden af kirken. Vi har også en udendørs amfi med koncerter om sommeren.

Lillerød kirke er en aktiv kirke med en god og stabil kirkegang og med en gruppe frivillige, primært ældre, knyttet til kirken. Gudstjenesten er meget væsentlig for os, men vi lægger også vægt på at tilbyde en række andre aktiviteter. Vi har foredrag, koncerter, orgelskole, spire-, børne- og ungdomskor, sangaftener, babysalmesang, kirkekaffe, sorggrupper, eftermiddagsmøder, minikonfirmander, konfirmander og studiekredse. Vi er desuden ved at starte nogle børnefamiliearrangementer. Vi ser en stor styrke i at have traditioner, men er også åbne over for nye tiltag.

Vi har et godt samarbejde med skolerne om både konfirmander og juleafslutninger. Vi har konfirmander fra 2 skoler og der er holddeling mellem præsterne. Vi har en ligelig fordeling af gudstjenester mellem de tre sognepræster. Vi har tre plejehjem indenfor en radius af 1 km med regelmæssige andagter hver måned. Der er ingen distriktsdeling mellem de 3 sognepræster. Lillerød Kirke deltager både i et samarbejde mellem kirkerne i Allerød kommune og i et samarbejde i Hillerød provsti om enkelte fælles arrangementer blandt andet en årlig kirkehøjskoledag.

Vi har en kommunikationsmedarbejder på vores kirkekontor og derudover har vi to kirketjenere, en organist, en bykirkegårdsleder og gartnere. Vi har desuden to kirkesangere, en korleder, en babysalmesangslærer og en minikonfirmandunderviser. Kordegnefunktionen er placeret i Hillerød provsti og regnskabet føres af Københavns Kirkeadministration KAM. Vores hjemmeside er www.lilleroedkirke.dk

Vi er ved at bygge en helt ny bolig til den nye præst beliggende på Anemonevej 10. Herfra er der ca 1 km til kirken, skolerne og gymnasiet samt 1,5 km til byen og S-togsstationen. Boligen er på 173 m2 (4 værelser, 2 bad/toiletter) samt 37 m2 kontor (inklusiv toilet og venteværelse) – der er egen indgang til tjenestedelen. Opvarmningen sker ved luft til vand varmepumpe. Der vil blive anlagt en have på ca 800 m2. Boligen vil være klar ca den 1. marts 2021. Embedet bliver ledigt den 1. december 2020, hvor en af vores tre præster går på pension efter 38 år i Lillerød sogn. Indtil den nye præstebolig er indflytningsklar, vil vi leje en bolig.

Menighedsrådets ønsker til vores nye præst er:

 • at du er en teologisk velfunderet præst, der kan forkynde og formidle evangeliet på en god og reflekterende måde
 • at du er god til at tale med mennesker om både glæde og sorg
 • at du vil indgå engageret i kirkens aktiviteter og i menighedens fællesskab
 • at du kan arbejde selvstændigt og at du vil indgå i et positivt og tillidsfuldt samarbejde med kirkens øvrige præster, personale, menighedsrådet og de frivillige
 • at du er nærværende og synlig i sognet og møder folk med et åbent sind

   

Menighedsrådet består af 12 valgte medlemmer og tre præster. Der afholdes 10 menighedsrådsmøder årligt. Der har været praksis for fredsvalg og rådet er ikke opdelt i forskellige kirkepolitiske retninger. Lillerød sogn har et almindeligt folkekirkeligt præg og er evangelisk-luthersk-grundtvigsk sindet. Hvis du vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Kate Pepke Pedersen, kate@pepke.dk eller mobil 24270876. Du er også meget velkommen til at besøge os og se kirken, kirkegården, sognegården og placeringen af den kommende, nye præstebolig.

Læs mere på www.lilleroedkirke.dk.

Lillerød Kirke, Kirkehaven 3, 3450 Allerød.