Jobmarked

Veteranfaglig leder

Jobbeskrivelse for KFUM’s Soldatermissions veteranfaglig leder

Den veteranfaglige leder fungerer som faglig leder af KFUM’s Soldatermissions veterantilbud med udgangspunkt i det faglige koncept.

Den veteranfaglige leder refererer til generalsekretæren og indgår i øvrigt i staben.

Arbejdet udføres med base på landskontoret i Fredericia, og opgaverne er følgende:

 1. Ansvarlig for den overordnede udvikling af KFUM’s Soldatermissions tilbud til veteraner og pårørende. 
 2. Ansvar for at udvikle og kvalificere det lokale tilbud til veteraner og pårørende, i samspil med de lokale soldaterhjemsledere og ansatte.
 3. Give faglig sparring til lokale soldaterhjemsledere og ansatte i forhold til diakonale og socialfaglige forhold.
 4. Være sparringspartner for soldaterhjemsledere og ansatte i forhold til kontakt til offentlige myndigheder og andre samarbejdspartner.
 5. Holde sig orienteret om hvilke tilbud der findes til veteraner fra offentlige og frivillige organisationer.
 6. Ansvarlig for løbende efteruddannelse af ansatte, der arbejder med veteraner.
 7. Planlægge og gennemføre introduktion og oplæring af nye medarbejdere på KFUM’s SoldaterRekreation i samarbejde med de lokale soldaterhjemsledere.
 8. Planlægge og gennemføre coachingforløb og erfaringsudveksling med ansatte, der arbejder med veteraner.
 9. Ansvarlig for udformning og implementering af retningslinjer og håndbøger i forhold til veteranarbejdet.
 10. Aflægge besøg på og føre fagligt tilsyn med KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde.
 11. Deltage i møder og arrangementer med Forsvarets veterancenter og andre relevante samarbejdspartnere.
 12. Deltage i informationsarbejdet om KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde.
 13. Deltage i 2 årlige møder med bestyrelsen.
 14. Deltage i interne lederudviklingsdage og kurser.
   

Den veteranfaglige leder har ikke et direkte lederansvar overfor veteranmedarbejderne. Veteranmedarbejderne er ansat i tilknytning til et lokalt soldaterhjem. Den lokale soldaterhjemsleder har derfor det primære personaleansvar overfor veteranmedarbejderne. Den veteranfaglige leder indgår som en integreret del af processen i forbindelse med ansættelser, afskedigelser, ansvar for den faglige profil og bidrager til medarbejdernes faglige udvikling i øvrigt.

Vi forventer at du:

 • Kan identificere dig med KFUM’s Soldatermissions formål og værdier samt at du: 
 • har erfaring med at arbejde blandt mennesker med psykiske udfordringer, problemer med misbrug eller andre sociale problemer.
 • har en relevant uddannelse f.eks. som pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, psykolog eller psykoterapeut.
 • har gerne ledererfaring og relevant efteruddannelse indenfor ledelse. 
 • har erfaring med og kendskab til Forsvaret og KFUM’s Soldatermissions arbejde.
 • har uddannelse og erfaring i supervision og/eller coaching.
 • har erfaring med tilrettelæggelse og gennemførsel af uddannelsesforløb. 
 • har kendskab til og erfaring med frivillige organisationer og offentlige myndigheder.
 • Kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et samarbejdet i et team. 
 • Er god til at planlægge og strukturere.
 • Har gode kommunikative og administrative egenskaber.
 • Er god til at skabe relevante netværk. 
 • Skaber tillid i relationer du indgår i og værdsætter og respekterer mennesker. 
 • Desuden har du kørekort og bil til rådighed – der skal påregnes en del rejseaktivitet. 


Vi tilbyder:

 • Et godt arbejdsfælleskab i en organisation i udvikling.
 • Ordnede arbejdsforhold. 
 • Mulighed for hjemmearbejdsplads og 2 – 3 mødedage/uge på landskontoret i Fredericia.
 • Løn efter kvalifikationer.
 • Pensionsaftale 12,5 % (vi betaler 8.33 %, du betaler selv 4,17 %).
 • Tjenestelig kørsel efter statens takster (pt. kr. 3,52/km).
 • Ferie efter ferieloven + 5 årlige ferie-fridage.


Ansøgningsfrist: 20. oktober. Ansøgningen sendes til generalsekretær Per Møller Henriksen pmh@kfums-soldatermission.dk 

Ansættelsessamtaler afholdes 26 oktober.