8 pædagoger/diakoner

Solglimt
Ansøgningsfrist: 25.10.2021

Solglimt

Er du pædagog og har hjerte for mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktion – Solglimt i Vildbjerg udvider personalegruppen og faciliterer fagligheden.

Solglimt er et bosted for voksne med psykisk handicap, andre funktionsnedsættelser og diagnoser. Vi har 22 beboere og en personalegruppe på 20 inkl. ledelsen. Solglimt er kendetegnet ved en rehabiliterende tilgang. Vi arbejder ud fra borgerens motivation og potentiale i udvikling af kompetencer og livsindhold. Vi har gode resultater med inklusion til beskæftigelse og aktiviteter i lokalområdet.

Solglimt er kontinuerlig i udvikling, hvad angår faciliteter og overordnede indsatser. Vi tilegner os ny viden om tilgange og metoder ift. beboernes individuelle behov.

I jobbet indgår du i et samarbejde omkring alle beboerne. Du skal varetage rollen som kontaktperson. Hvor du har det primære ansvar for beboerens trivsel og motivation, familiesamarbejdet, ledsagelse til læge osv. Du har ansvaret for målopfølgning og statuserklæring. Du deltager i møder med de kommunale sagsarbejdere.

Solglimt er døgnbemandet. Der er tale om henholdsvis dag-, aften-, natte-, døgn- og weekendvagter.

5 af stillingerne er pædagogansættelser på 30 timer i fastlagte arbejdstider. Derudover er der 7 timer, som bruges til vikardækning. Du skal være indstillet på vagt hver 2. weekend.

De øvrige stillinger er på 37 timer. I disse stillinger indgår et delegeret ansvarsområde fra ledelsen. Du skal være indstillet på vagt hver 3. weekend.

Vi forventer, at du

 • er uddannet pædagog/diakon
 • har erfaring fra boform gerne indenfor handicapområdet
 • har kendskab til handleplaner og mål på borgerniveau
 • går forrest som en god rollemodel og kulturbærer
 • kan vende udfordringer til noget brugbart
 • kan bidrage til samarbejdet
 • kan bidrage med ideer
 • har en anerkendende, tålmodig og støttende tilgang
 • understøtter ledelsens faglige vision
 • har lyst til madlavning
 • kan få rengøringen til at blive en spændende del af hverdagen
 • kan gå med i praktisk arbejde og i haven
 • har kørekort til personbil
 • er bærer af det kristne livs- og menneskesyn


Vi tilbyder en arbejdsplads

 • i godt kollegaskab
 • med gode beboerfaciliteter
 • med frihed til pædagogiske aktiviteter
 • med intern uddannelse, kurser og supervision
 • hvor der er stor mulighed for efteruddannelse


”Erfaringsplusser” kan være

 • brug af KRAP
 • seksualvejleder
 • GDPR
 • har ideer til naturaktiviteter og lyst til udeliv
 • motivationsuddannet
 • Marte Meo – vejleder
 • IT på borgerniveau
 • VUM 2.0
 • musikalsk
 • viden om mental og fysisk sundhed


Med andre ord – skriv også om dine ”erfaringsplusser” i ansøgningen.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås hos forstander Jan Lavdal mobil 2469 7801 på hverdage imellem 13:00 -15:00 eller mail soljl@diakon.dk.

Der vil den 15/10 kl. 15:00-17:00 være informationsmøde om stillingerne på Solglimt. Hvor du kan få en et indtryk af stedet med rundvisning af beboerne.

Ansøgningsfrist mandag den 25/10 kl. 12.00.

Ansøgning, CV og evt. bilag uploades til https://app.jobmatchprofile.com/32k445

MentalTouch Rekruttering medvirker ved rekrutteringen.