Jobmarked

Administrationschef

Sct. Catharinæ menighedsråd søger ny administrationschef.

Stillingen er en fuldtids tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 36 (skalatrin) 49. 
Sct. Catharinæ sogn består af kirke, sognegård, kirkegårdskontor, krematorium, kapel samt 3 præsteboliger.

Vi søger en administrationschef, der kan varetage personaleledelse og økonomihåndtering ved Sct. Catharinæ kirke.
Sct. Catharinæ kirke og sognegård er en velfungerende organisation med mange udadvendte aktiviteter. Udover de kirkelige handlinger og gudstjenester, er der i sognegården dagligt mange forskellige tilbud og grupper. Ved kirken er der ansat to organister, to kordegne samt tre kirketjenere og en kirke og kulturmedarbejder. Kirken omfatter desuden fire sognepræster. 
Hjørring kirkegård er på 6.5 ha, med kirkegårdskapel og krematorium. Personalet omfatter udover kirkegårdsassistent 18 ansatte, heraf 3 på kirkegårdskontoret.

Relevant faglig uddannelse. Ansøgere, der har uddannelse som hortonom, landskabsarkitekt eller tilsvarende vil blive foretrukket.

Øvrige kvalifikationer se: www.Jobnet.dk eller www.catharinae.dk 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag fx eksamensbevis og dokumentation for tidligere ansættelse. Den stiles til Sct. Catharinæ menighedsråd, Torvet 4, 9800 Hjørring eller til 8454fortrolig@sogn.dk senest den 4. maj 2018. Har man yderligere spørgsmål kan man henvende sig til Kirkegårdsleder, Allan Vest på tlf. 21 78 03 67 eller formand for menighedsrådet, Niels Daugberg på tlf. 40 19 98 28.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 21/22 2018.