Jobmarked

Administrationschef

Trives du i et miljø, hvor du får mulighed for at bruge dine kompetencer både som leder og som sekretær for to menighedsråds lokale kirkepolitik?

Værløse-Hareskov Pastorat søger pr. 1. oktober 2018 en dygtig administrationschef til en fuldtidsstilling.

Hvem er vi?
Vi er et pastorat der består af Hareskov og Værløse sogne, har tre kirker og to etablerede kirkegårde og en ny på vej.
Vi er 20 kollegaer med forskellige faglig baggrund; præster, organister og kirkesangere, kirketjenere og kordegn, administrativt personale og kommunikationsmedarbejder, børne- og ungemedarbejder og kirke- og kulturmedarbejder, foruden kirkegårdspersonale, som har egen leder. 

Hvad skal du lave?
Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Leder for sognenes ansatte
 • Sekretær og sagsbehandler for
      - De to menighedsråd og forretningsudvalgene
      - Det Fælles Forretningsudvalg
      - Synsforretninger for begge råd
 • Sagsbehandler for diverse udvalg
 • Afholdelse af de årlige lovpligtige personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler
 • Overordnet ansvar for budget og regnskab, herunder løn og udarbejdelse af årsregnskab. Ansættelsesbreve, stillingsbeskrivelser og funktionsbeskrivelser.

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer;

 • Ledelseserfaring
 • Regnskabsuddannelse og erfaring med administration 
 • Selvstændig med stort overblik og gode kommunikationsevner.

Vi forventer, at du 

 • Har interesse for kirkeligt arbejde og har lyst til at præge en kirkelig arbejdsplads
 • Er rummelig i forhold til mange forskellige faggrupper, frivillige og aktiviteter

Vi tilbyder:
En spændende, selvstændig stilling i et aktivt kirkemiljø. Du kommer til at arbejde med en blanding af ledelse, regnskab og andre driftsopgaver i en omskiftelig hverdag. Du bliver bindeleddet mellem menighedsrådene og personalet.
Da meget af arbejdet foregår i samarbejde med frivillige, må der påregnes en del aftenarbejde.
Ansættelsen sker under Værløse Menighedsråd. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for Værløse Menighedsråd Hanne Mølgaard tlf. 2447 7416 bedst efter 16.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst med kordegneforeningen. Stillingen er en fuldtidsstilling og klassificeret i interval løngruppe 3 med en startløn på kr. 456.227,50 pr. år inkl. rådighedstillæg m.v. Pension på 18 %. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer

Ansøgning:
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 14. august kl. 12.00. Der afholdes samtaler den 21. og 22. august om aftenen. 

Ansøgningen samt eksamensbevis og anbefalinger sendes til:
Mail: vaerloese.sogn@km.dk eller Værløse og Hareskov sognes kirkekontor, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse - mærket ”Administrationschef”