Jobmarked

Direktør

Direktør til Sankt Lukas Stiftelsen

I forlængelse af, at den nuværende direktør har besluttet at gå på pension, søger Stiftelsen en direktør, som kan videreføre og videreudvikle Sankt Lukas Stiftelsens mangfoldige opgaver.

Direktørens opgaver:

  • At udvikle og fremtidssikre et over 100 år gammelt diakonissehus og en over 100 år gammel diakonal institution:
  • Heri er flere dagsordener:

– ”Virksomheden” – vi skal drive og sikre ”forretningen”, så økonomien hænger sammen og Stiftelsen forbliver en sund virksomhed.
– ”Den diakonale institution” – vi skal sikre videreførelse af det diakonale værdigrundlag i vores opgaveløsning og daglige praksis.
– ”Diakonissehuset” – vi skal sikre, at der også fortsat er mennesker, der lever et aktivt diakonalt liv i Lukasfællesskabet på Stiftelsen.

Vi søger en visionær og inspirerende leder, forankret i det diakonale værdigrundlag, som stiftelsen hviler på, såvel internt og eksternt. Det diakonale arbejde bygger på det kristne bud om næstekærlighed. Målet er at værne om mennesker, der er truet eller trængt, og bygge livet, fællesskabet og håbet op.

Forventningerne til den nye direktør:
Har stor erfaring med at drive en stor og kompleks virksomhed med mange forskelligartede fagområder.

Har dokumenteret ledelseserfaring fra en større organisation, indeholdende drift, processer og strategi.

Har et strategisk overblik, med en indgående og detaljeret føling med den daglige drift, er i stand til at have et proaktivt samspil med bestyrelsen og kan arbejde på alle hierarkiske niveauer.

Har en moderne ledelsesstil i en organisation med flad struktur, og er delegerende.

Er en god kommunikator, kan kommunikere på alle niveauer i organisationen samt i større
sammenhænge.

Kan fastholde og forny medarbejdere og samtidig være opmærksom på udviklingspotentialer.

Direktøren skal kunne engagere sig og agere i lokalsamfundet med politisk tæft, samt skabe et solidt netværk i kommunen og i regionen.

Det vil være en fordel om direktøren har erfaring med større byggeprojekter.

Direktøren har en relevant akademisk baggrund, med en solid viden om økonomi.

Ansøgningsfrist: 12. december 2019

Ansøgning med CV og eventuelt yderligere materiale stiles til:
Krejsager & Partners,
Att:. Jakob Krejsager, E-mail: jakob@krejsager.com, Telefon: 2030 4388, www.krejsager.com
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Krejsager & Partners.

Sankt Lukas Stiftelsen er en aktiv diakonal organisation og en mangfoldig arbejdsplads med ca. 450 medarbejdere og omkring 100 frivillige. Stiftelsen har en bred aktivitetsprofil omfattende hospice, udgående hospiceteam, børne – og ungehospice, plejehjem, krisecenter, integreret børneinstitution, kirke, mødested, rådgivningstjeneste, et refugium i Smidstrup Strand samt bo- og levefællesskabet Lukas Fællesskabet. Opgaverne løses bl.a. i samarbejde med regioner og kommuner, og Stiftelsen deltager på forskellig vis i tværfaglige netværk. Stiftelsen, der har en mere end 100 årig historie, hviler på et folkekirkeligt grundlag. Læs mere om os på www.sanktlukas.dk