Domkantor

Ribe Domsogn
Ansøgningsfrist: 28.2.2022

Ribe Domsogn

Domkantor ved Ribe Domkirke og organist ved Seem Kirke

Da vores domkantor desværre har fået en anden stilling, vil stillingen som domkantor ved Ribe Domkirke og organist ved Seem Kirke, Ribe Domprovsti, være ledig til besættelse pr. 1. maj 2022.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Ribe Domsogn har 3180 medlemmer af Folkekirken, Seem Sogn 498. Til sognene er knyttet 3 præster, kirketjenere, kordegn, kirkegårdspersonale samt for Domkirkens vedkommende medhjælp til turistbetjeningen. Ved Domkirken er der et kirkekor på 10 sangere, i Seem en kirkesanger.

Vi kan tilbyde gode arbejdsrelationer i et kulturelt og historisk stimulerende miljø. Der forventes en erfaren korleder med godt repertoirekendskab, gode pædagogiske og administrative evner og lyst til at styrke såvel korsangen som menighedens fællessang i de to sogne.

Vi søger en organist til selvstændigt at forestå korarbejdet i Ribe Domsogn-Seem pastorat. En kandidat med særlig interesse i og erfaring med at arbejde med børne- og pigekor vil blive foretrukket. Der er i øjeblikket tilknyttet spire-, børne-, pige- og kammerkor med i alt ca. 85 sangere. Der er knyttet to erfarne sangpædagoger til spire-, børne- og pigekor. Arbejdet ønskes udviklet i samarbejde mellem de to sogne og byens øvrige aktører. Stillingen kan evt. deles.

Stillingen omfatter konkret:

  • Ansvar for og administration af korarbejdet i Ribe Domsogn-Seem pastorat, herunder korledelsen ved gudstjenester og koncerter.
  • Organistembedet ved Seem Kirke med 2-3 gudstjenester pr. måned, et mindre antal kirkelige handlinger, herunder lørdagsdåb, samt lejlighedsvis medvirken ved sognearrangementer. Orgel: P.
  • Bruhn & Søn 1983, 7 stemmer, 1 manual og pedal.
  • Gensidig afløsningspligt som organist med domorganisten. Ribe Domkirkes orgel: 50-stemmers Frobenius-orgel 1973/94, 4 manualer + pedal.
  • Samarbejde om bl.a. menighedsmøder, konfirmandundervisning, juniorkonfirmandundervisning og det årlige salmesangsprojekt under RAMS (Ribe Stifts skole-kirkesamarbejde).
  • Praktisk og kunstnerisk assistance ved den årlige Rued Langgaard Festival i Ribe.


Stillingen
Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010
og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses
www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved
ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelsen er ved Ribe Domsogns Menighedsråd, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-
skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853 kr. – 387.311 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. –
63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der
efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (KMOK – tidligere PO-organister) aftales med
Organistforeningen i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basis 1 (1. og 2. år) udgør kr. 306.709 årligt
(nutidskroner) og basisløntrin 2 (fra 3. år) udgør kr. 322.247 årligt (nutidskroner).

Ansøgningsfrist er 28. februar 2022 kl. 24.00. Ansøgning med relevante bilag skal sendes til Ribe Domsogn,
Torvet 15, 6760 Ribe eller menighedsrådsformand Tage Rosenstand 8886fortrolig@sogn.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til domorganist Birgitte Ebert, beb@km.dk eller tlf. 51342966. og Tage
Rosenstand 8886fortrolig@sogn.dk eller tlf. 29445139.

Samtaler og prøvespil med kordirektion forventes at finde sted 14. og 15. marts 2022

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid.

Der vil blive indhentet referencer og børneattest.