Forstander

Skovbo Efterskole
Ansøgningsfrist: 8.3.2023

Skovbo Efterskole

Medinddragende forstander til vores eftertragtede, værdistærke og kreative efterskole

Stillingen som forstander på Skovbo Efterskole indebærer ledelse af skolens medarbejdere, hverdag og værdier i samarbejde med ledelsesteamet, medarbejdere, eleverne og bestyrelsen. Forstanderen skal sætte retning for den fortsatte udvikling af efterskolen dybt forankret i Skovbo Efterskoles værdier og kultur.

Afsættet for arbejdet på Skovbo Efterskole er vores værdigrundlag, som er det kristne livs- og menneskesyn, der er beskrevet i Bibelen. Dette inkluderer respekt for det enkelte menneske, samtidsrelevans i forhold til omverdenen og miljøansvar samt personlig genoprettelse, livsglæde og
fremtidshåb.

Du skal som forstander dels have fokus på at lede Skovbo Efterskole gennem medinddragelse og økonomisk ansvarlighed, dels lede strategien og værdierne om at være en skole med rummelighed for de unge og for medarbejderne. Det er centralt, at det ligger dig på sinde.

Vi er en arbejdsplads, hvor hjælpsomhed og uhøjtidelighed vægtes højt, hvilket kommer til syne gennem vores ikke-bureaukratiske facon og flade struktur. Derudover er det betydningsfuldt for os, at gode ideer vokser og bliver til virkelighed gennem samspil. At trække på samme hammel skal ligge dig naturligt, så vi fortsat kan være én af Danmarks bedste efterskoler.

Du skal være leder hos os, fordi du brænder for at gøre en forskel for efterskoleverden og fordi du holder af teenagere. Du er en kompetent leder, der kan sætte en tydelig retning, og samtidig har en inddragende ledelsesstil, der medtager medarbejderes input til at skabe udvikling af høj kvalitet.

Vi søger en forstander, der både kan stå inde for samt træde ind i skolens stærke værdier. Derudfra skal du drive og videreudvikle Skovbo Efterskole i samarbejde med en stærk personalestab, så vi fortsat kan være én af Danmarks bedste efterskoler.

Skovbo Efterskoles job- og personprofil, Forstander
Skovbo Efterskole er en stærk værdiforankret efterskole med store musiske og kreative ambitioner. Skolen er en af Apostolsk Kirkes efterskoler. Personalet og en stor del af eleverne repræsenterer det økumeniske med en overvægt af folk fra frikirkemiljøet.

Personalismen er en filosofisk tanke, som gennemsyrer skolens pædagogik og virke. Personalismens hovedtese er, at alle mennesker er værdige, relationelle og engagerede. Vores pædagogik er derfor meget relationel. Eksempelvis benytter vi os ikke af automathjemsendelser, men arbejder ud fra, at alle unge gerne vil lykkes og gør det rigtige, hvis de kan. Grænser er relationelle mødesteder, hvor vi går i dialog og laver handlinger, der fører til udvikling. Vi har stor rummelighed og værdsætter mangfoldigheden både blandt elever og personale. Vi har elever med udfordringer, og vi har elever med ressourcer og særlige talenter, og i fællesskab udvikler vi os.

Vi laver skole med høj faglighed, både bogligt og kreativt, og vi har et afgørende fokus på dannelse. Refleksioner og samtaler om livet og samfundet er en del af skolens virke og udvikling.

Fakta om Skovbo Efterskole

Skovbo Efterskole kan rumme 118 elever.

Vi har moderne faciliteter, som løbende er udbygget, herunder teaterhus, musikhus og en stor idrætshal.

På skolens grund ligger desuden to moderne tjenesteboliger.

Antal ansatte: 33 medarbejdere (ledelse, lærere og TAP-personale) + timelærere og GEÅ.

Skovbo Efterskole er kendt for høj faglighed, såvel bogligt, pædagogisk som kreativt. Skolen har i 10.kl niveaudeling i dansk, matematik og engelsk, og vi vægter, at der midt i al dannelse og kreativitet også er en skoledel, der skal have høj kvalitet. Vi har stærke fagteams, og vores kreative/musiske profil er af høj kvalitet og med høj søgning. Vi har fem spor: musik, teater, kunst, medie og sport. Et af årets pædagogiske højdepunkter er at få hele skolen involveret i en selvskrevet og -produceret teaterkoncert med en relevant
samfunds-/livstematik. Skolen arbejder også med indsigt, oplevelser og udsyn og har i indeværende skoleår fire teamrejser: to sportsrelaterede teams med dykning og ski og to kulturmøderelaterede til hhv. USA og Honduras. Hele skolen deltager i en skilejrtur til Østrig. I 10. klasse har vi desuden et obligatorisk fag, Dannelse og Demokrati. Det er væsentligt for os, at alle vores aktiviteter har et højt fagligt og dannelsesorienteret niveau. Derudover er det væsentligt at nævne vores velfungerende og søgte inklusion.

Læs mere om Skovbo Efterskole, vores værdier, vores spor, teams og andre tiltag på vores hjemmeside: skovboefterskole.dk

Forventninger til den kommende forstander
Helt overordnet er du en initiativrig og engageret type, der brænder for at gøre en forskel for unge. Du er rollemodellen for skolens ansatte og elever, du er god til at kommunikere, og du tager ansvar for at motivere og engagere medarbejdere og de unge gennem medinddragelse og dialog. Du er samtidig personen, der evner at samle organisationen - i fællesskab med bestyrelsen - omkring udviklingen af Skovbo Efterskole. Du går foran og står fast på skolens værdier, hvis hverdagen møder kompleksitet.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende - dog er det væsentligt, at du har erfaring fra og indsigt i, hvordan en efterskole fungerer. Det forventes, at den oplagte ansøger har en relevant teoretisk og administrativ uddannelse, der matcher lederstillingen.

Ledelsesmæssig og praktisk erfaring i forhold til stillingens rammesætning og ansvarsområder vil blive vurderet positivt, men er ikke en betingelse. Det er dog væsentligt, at den nye forstander har personlig integritet, lyst til og mod på at påtage sig lederrollen. Du indgår i et ledelsesteam med viceforstander og pædagogisk afdelingsleder, der har gedigen erfaring med skolens udvikling, hverdag og historie.

Det er et væsentligt succeskriterium for forstanderen, at samspillet med interessenter, medarbejdere, kolleger og bestyrelsen fungerer konstruktivt, smidigt og fleksibelt - og med en god fornemmelse for både det pædagogiske arbejde, det økonomiske arbejde samt det ledelsesmæssige arbejde. Det forventes også, at den nye forstander er indstillet på at bo på skolens område i den tilhørende tjenestebolig.

Samspil med bestyrelsen
På Skovbo Efterskole er der en aktiv bestyrelse, som har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens økonomi. Bestyrelsen har en klar forventning om, at forstanderen skal understøtte bestyrelsen i at forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor repræsentantskabet. Bestyrelsen er desuden ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for tilskud overholdes. Derfor er det vigtigt at den nye forstander ser det som en vigtig opgave at være i et godt og konstruktivt samspil med bestyrelsen. Læs mere om dette i skolen vedtægter.

Samarbejde med Apostolsk Kirke
Det forventes, at du involverer og samarbejder med Apostolsk Kirke og deltager i relevante arrangementer. Det er væsentligt at kunne netværke både i Apostolsk Kirke og i de øvrige danske kirkemiljøer.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastlægges efter forhandling med den relevante faglige organisation. Der indhentes børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelsesforløbet
Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, som er beskrevet i jobprofilen.

Ansættelsesudvalget er sammensat af:

 • Rene Trost-Tryck, Bestyrelsesformand
 • Michel van der Linden, Næstformand
 • Marcus Hegelund, Bestyrelsesmedlem
 • Helle Aaen/Stine Lundbak, Bestyrelsesmedlem
 • Jacob Viftrup, Repræsentant for tjenesteteamet, Apostolsk Kirke
 • Allan Møller, Viceforstander
 • Birgitte Borup, Pædagogisk afdelingsleder
 • Claus Møller Bæk, Medarbejderrepræsentant
 • Markus Fabricius, Medarbejderrepræsentant

Ansættelsesudvalget har efter 2. samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. 3 ansøgere:

 • Den skriftlige ansøgning
 • Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde
 • Resumé af referencer, der indhentes telefonisk fra relevante personer, som ansøgeren oplyser.
 • Referencerne indhentes umiddelbart før 2. samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren (referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren)
 • Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde
 • Jobprofilen

Tidsplan for ansættelsen
Ansøgningen sendes senest onsdag d. 8. marts 2023 til rene@sjoelundkirken.dk.

 1. Samtalerunde afvikles den torsdag d. 16. marts 2023 i tidsrummet kl. 17:00-21.00 i Osted Frikirke.
 2. Samtalerunde afvikles den onsdag d. 22. marts 2023 kl. 15.00-18.00 i Osted Frikirke.

Ansøgeren forventes at tiltræde 1. maj 2023.

Kontakt

rene@sjoelundkirken.dk

skovboefterskole.dk/ledige-stillinger