Prøv avisen

Jobmarked

Forstander

Aarhus Efterskole søger forstander fra 1. august 2018. 
Aarhus Efterskole er en almendannende skole i en grundtvigsk tradition med tilknytning til den danske folkekirke. Skolen har 140 elever og 35 ansatte. Den er oprindeligt grundlagt af Unge Hjem Bevægelsen, og skolen har 40 års jubilæum i 2018. Det er en på alle måder velfungerende skole med et mangfoldigt fagtilbud til eleverne. Skolen har en dygtig og engageret medarbejderstab og en god, stabil søgning.

Vi søger

  • En Forstander, der har lyst til at møde eleverne i åben samtale og lyst til at tage del i deres liv og færden.
  • En forstander, der vil gå forrest i det forpligtende fællesskab i et efterskoleår.
  • En forstander, der gennem fortællinger kan in-spirere til livsmod og livslyst.
  • En forstander, der leder med åbenhed, lydhør-hed og tillid til sine medarbejdere med sans for, hvornår der skal skabes dialog og hvornår, der skal træffes beslutninger.
  • En forstander med kendskab og kærlighed til den frie skoletradition.
  • En inspirator til fortsat pædagogisk udvikling.
  • En forstander med et åbent og inkluderende kristendomssyn.
  • Gerne med ledelseserfaring og økonomisk indsigt.

Der er tjenestebolig knyttet til stillingen. Læs meget mere om Aarhus Efterskole og ansættelsesproce­duren på www.aarhusefterskole.dk
 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Lønindplacering vil ske i intervallet 482.429 - 559.090 kr. (Grundbeløb pr. 1. december 2017) 

Ansøgningsfrist: 15. februar 2018 kl. 12.00. Ansøgningen med CV og relevante bilag sendes til: info@aarhusefterskole.dk
Vi forventer at afholde samtaler i uge 14 og 15. 

Yderligere oplysninger og aftale om besøg kan fås ved henvendelse til bestyrelsens formand Lene Straarup: 53735700 eller næstformand Jens Kristian Sommer: 27518007. 
Interesserede er også velkomne til at kontakte skolens forstander Bent Ole Bærenholdt: 51182036 eller viceforstander Thomas Bach: 40170605 

AARHUS EFTERSKOLE
Brunbakkevej 21
8270 Højbjerg
Telefon: 86 27 17 77
info@aarhusefterskole.dk
www.aarhusefterskole.dk