Forstander

Vor Frue Kloster i Aarhus
Ansøgningsfrist: 7.10.2021

Vor Frue Kloster i Aarhus

Forstander for Vor Frue Kloster i Aarhus

Stillingen som forstander for den historiske stiftelse Vor Frue Kloster er ledig til besættelse pr. 1. januar 2022 eller efter nærmere aftale. Klosteret rummer 17 boliger for ældre, der sammen med Vor Frue Kirke, som er en selvstændig sognekirke, udgør det middelalderlige klosterkompleks midt i Aarhus. 

Forstanderen forestår udlejning og administration og har det samlede daglige ansvar for klosterets drift. Forstanderen fungerer tillige som bestyrelsens sekretariat. Der er ansat en vicevært på deltid, og der er derudover ekstern hjælp til rengøring af fællesarealer. Forstanderen tilrettelægger selv sit arbejde. Vederlaget udgør for tiden 13.000 kr. om måneden. Der søges en person med omsorg for beboerne, gode samarbejdsevner og forståelse for stedets særlige karakter. Erfaring med bygningsadministration eller ledelsesopgaver samt historisk interesse vil være en fordel. Stillingen vil være egnet for ansøgere, der ønsker at supplere en eksisterende hovedstilling, eller som er gået på pension fra en sådan. Ansættelse sker efter kgl. resolution.

Yderligere oplysninger om klosteret kan findes på klosterets hjemmeside http://vorfruekloster-aarhus.dk. Forstander Jesper Bjerre Jakobsen, tlf. 87 12 48 14, er til rådighed for besvarelse af spørgsmål om klosteret og om hvervet som forstander. Nærmere oplysning om ansættelsesvilkår og -procedure kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Torben Sørensen på 21 69 54 24.

Skriftlig ansøgning med CV mv. sendes til Torben Sørensen, på mail torsoe24@gmail.com eller pr. brev til Nygade 1A, 2. th., 7400 Herning, senest torsdag den 7. oktober 2021. 
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler med bestyrelsen fredag den 29. oktober