Forstander

Silkeborg Højskole
Ansøgningsfrist: 17.11.2021

Silkeborg Højskole

SILKEBORG HØJSKOLE SØGER NY FORSTANDER

Den nuværende forstander Jacob Zakarias Eyermann, har fået nyt arbejde, og derfor søger vi fra 1. januar 2022 en ny forstander til at stå i spidsen for Silkeborg Højskole.

HVEM ER VI?
Silkeborg Højskole er en almen, grundtvigsk højskole med rødder i FDF, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund. Højskolen er oprettet af FDF i 1969 som “en gave til den danske ungdom –  en røst ind i det danske samfund”.

Silkeborg Højskole er en levende og ambitiøs højskole med et særligt fokus på lange kurser. Således danner højskolen forår og efterår hjem for 120-130 fortrinsvis unge elever med en gennemsnitsalder på 21 år. På højskolen mødes de unge i både små og store fællesskaber om en række fælles aktiviteter og undervisningstilbud med vægt på musik, friluftsliv, politik, kunst, idræt & vandsport, internationalt samarbejde samt eksistentielle, æstetiske, socialvidenskabelige og pædagogisk-psykologiske fag.  Læs mere om fagene.

Studie -og Explorer-rejser spiller også en vigtig rolle i den dannelsesopgave, vi har på Silkeborg Højskole. Såvel i hverdagen som på vores rejser ud i verden sætter vi social bevidsthed og opmærksomhed på andre kulturer højt, og vi arbejder aktivt for at åbne elevernes øjne for menneskelige livsvilkår, der adskiller sig fra de danske. Som forstander er du med til fortsat at udvikle relevante og meningsfulde studierejser. Læs mere om rejserne.

I sommerperioden er der også masser af liv på højskolen. Her afholdes ca. 10 ugekurser for familier, unge, voksne og ældre. Indhold og tema for sommerkurserne varierer fra år til år. Læs mere om sommerkurserne.

Silkeborg Højskole har et stort bagland, der har rødder i det frivillige NGO-arbejde. Vi stiller derfor jævnligt højskolen til rådighed som mødested og forsamlingshus for en række forskellige foreninger og organisationer. I dette samarbejde er forstanderen en helt central figur.

Silkeborg Højskole er en veldrevet højskole med 145 årselever og 35 dedikerede medarbejdere. Højskolen har en sund økonomi, og vi har de senere år haft fulde huse og ventelister til såvel lange som korte kurser. Den medvind har vi bl.a. omsat i en gennemrenovering af højskolens faciliteter inde såvel som ude.

OPGAVER OG FORVENTNINGER
Som forstander er du værdi- og kulturbærer, og vi forventer, at du som en selvfølge kan identificere dig med skolens formål, værdigrundlag og store bagland.

Som forstander har du, med reference til skolens bestyrelse, det overordnede ansvar for skolens drift herunder personaleledelse. Du står, i samarbejde med skolens viceforstander og øvrige ansatte, for undervisningens og kostskolearbejdets tilrettelæggelse, det pædagogiske indhold, skolens økonomi, bygningsdriften og den fortsatte strategiske udvikling af Silkeborg Højskole. Du skal kunne se dig selv stå i spidsen for en højskole, som hele tiden arbejder med sit værdigrundlag og højskolens kerneopgave.

Vi forventer, at du har erfaring og lyst til at arbejde med:

 • Højskoleliv, dannelse og undervisning for og med unge
 • Kostskole- og kursusplanlægning
 • Økonomi og bygningsdrift
 • Ledelse og samarbejde på tværs af faggrupper
 • Strategi og udvikling
 • Netværksarbejde lokalt og på landsplan
   

Derudover er det vigtigt, at du har:

 • gode samarbejdsevner og netværk
 • evner for at udvikle og se nye muligheder
 • forståelse for og interesse i unge menneskers liv og vilkår
 • lyst til at bo i skolens forstanderbolig og være en del af skolens fælles liv
 • fortrolighed med det folkekirkelige landskab
 • internationalt udsyn
 • mod på at være højskolens ansigt udadtil
   

LÆS MERE OM SILKEBORG HØJSKOLE
Formål og vedtægter
Højskolens værdigrundlag
Højskolens profil og historie
Instagram
Facebook

DET PRAKTISKE
Forstanderen aflønnes iht. ansættelsesvilkår for forstandere ved folkehøjskoler.
Der er bopælspligt i forstanderboligen ved højskolen (ca. 4200 kr. i husleje pr. måned).
Ansøgningen sendes sammen med bilag i ét dokument til stilling@silkeborghojskole.dk senest den 17. november kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 21. og den 24. november.

SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte en af nedenstående:

Bestyrelsesformand, Jens Maibom Pedersen / 60651872
Viceforstander, Jan Hamborg Lundum / 28484255
Forstander frem til 30. oktober, Jacob Zakarias Eyermann / 40847458