Jobmarked

Forstander

Sydvestjyllands Efterskole søger ny forstander

Da vores forstanderpar gennem 10 år ønsker nye udfordringer, søger vi ny forstander eller nyt forstanderpar pr. 1. august 2019.

Sydvestjyllands Efterskole er tilknyttet Indre Mission og KFUM & K og er en værdibåren efterskole med stærke rødder i det kristne livsgrundlag. Vi vil være en rummelig efterskole, der giver plads til og mulighed for, at eleverne kan udfolde egne unikke potentialer. Vi søger at udruste eleverne til livet gennem et inspirerende læringsmiljø, et trygt fællesskab og autentiske voksenrelationer.

Centralt på skolen er en stabil og engageret medarbejdergruppe, som brænder for dannelse og høj faglighed. Skolen tilbyder et bredt fagligt spektrum, som udover traditionelle skolefag også rummer sportslige, musiske, kreative, praktiske og diakonale fag. Vi har 133 elever på skolen, og der er ventelister i de kommende år.

Som forstander / forstanderpar bliver du / I daglig leder og ansvarlig for udlevelsen af skolens vision og værdigrundlag. Ledelsen sker i tæt samarbejde med viceforstanderen og understøttes af medarbejdergruppen, som værdsætter medinddragelse og har passion for at udvikle skolen, pædagogisk såvel som fagligt.

Af en ny forstander / forstanderpar forventer vi

  • passion for – og oprigtig interesse i – at arbejde med teenagere og at gøre det i efterskoleformen
  • et tydeligt værdimæssigt ståsted og stor rummelighed for andre synspunkter
  • syn for at udvikle skolen, pædagogisk såvelsom fagligt
  • flair for ledelse og meget gerne uddannelse eller erfaring i dette
  • stærke relationer til elever, elevforældre og medarbejdere
  • sans for økonomi
  • lyst til at være skolens primære ansigt udadtil.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem LC og Finansministeriet, og forstanderen aflønnes inden for intervallet kr. 497.874 til kr. 576.507. Der stilles en særdeles flot tjenestebolig til rådighed.

Du er meget velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger eller aftale besøg på efterskolen.

Henvendelse sker til: Formand for ansættelsesudvalget Bjarke Rasmussen tlf.: 31 13 72 34, mail: naestformand@s-e.dk, forstander Leif Buhl Kruse tlf.: 23 96 68 48, mail: se@s-e.dk eller konsulent Henrik Søgaard Kofoed, 25 44 40 94,mail: soegaardkofoedconsulting@gmail.com.

Din ansøgning skal sendes på mail til nyforstander@s-e.dk senest fredag den 12. april.

Første samtale afholdes den 23.–24. april og anden samtale afholdes den 26. – 27. april.