Generalsekretær

KFUKs Sociale Arbejde
Ansøgningsfrist: 27.9.2021

KFUKs Sociale Arbejde

KFUKs Sociale arbejde søger en bredt favnende og autentisk Generalsekretær

KFUKs Sociale arbejde har siden sin start i 1947 drevet en række sociale tilbud. Igennem væresteder som Reden, herberger samt krisecentre og andre tilbud over hele landet møder vi hvert år mere end 2.000 borgere direkte i vores tilbud, men har kontakt med mange flere gennem henvendelser og vores opsøgende arbejde. Vi møder alle med det ønske at hjælpe og udøve omsorg for mennesker i belastede situationer. Vi arbejder ud fra et kristent menneskesyn og med troen på, at enhver er uundværlig og værdifuld, og vi møder derfor det enkelte menneske dér, hvor det er. 

Vores Generalsekretær gennem mange år har valgt at stoppe hos os, og derfor søger vi nu en ny, hjertevarm og bredt favnende leder, som med sikker retningssans og professionalisme kan stå i spidsen for KFUKs Sociale Arbejde som Generalsekretær.

Om jobbet
Generalsekretæren skal med troværdighed og autenticitet være en stærk leder, som både kan lede formelt og uformelt samt op, ud og ned. KFUKs Sociale Arbejdes Generalsekretær skal både sætte retning og sikre sammenhængskraft i en organisation, som har institutioner over hele landet, forskellige organisationsformer og et mindre hovedkontor i hjertet af København, der understøtter de socialfaglige indsatser over hele landet med både viden, kommunikation samt udviklings- og driftsaktiviteter. 

Jobbet som Generalsekretær for KFUKs Sociale Arbejde kræver en leder, som har erfaring med at agere i en kompleks organisationsstruktur samt betydelig erfaring med strategisk ledelse, foreningsledelse og personaleledelse. Som en af de væsentligste socialfaglige aktører herhjemme er det naturligvis også Generalsekretærens opgave at være den samlende frontfigur og fortaler for de udsatte mennesker, som hele organisationen hver dag arbejder på at gøre en forskel for.

Som Generalsekretær skal man bl.a.

 • Være fortaler og repræsentant for KFUKs Sociale Arbejde og sikre organisationens synlighed og tilstedeværelse på den socialpolitiske scene.
 • Sikre at organisationen arbejder ud fra vedtagne fælles strategi og fælles prioriteringer.
 • Sikre en bæredygtig økonomi gennem ansvarlig og effektiv styring af økonomi og ressourcer.
 • Være en samlende og inspirerende leder for hele organisationen og sikre sammenhængskraft på tværs af hovedkontor, institutioner, landsbestyrelsen og lokale institutionsbestyrelser. 
 • Lede medarbejderne på hovedkontoret og skabe de bedste forudsætninger for, at KFUKs Sociale Arbejdes hovedkontor er en attraktiv arbejdsplads. 
 • Etablere netværk og samarbejdsaftaler som led i at sikre kendskab og opbakning til KFUKs Sociale Arbejde.


Faglige erfaringer og kompetencer
For at vores kommende Generalsekretær kan lykkes, lægger vi bl.a. vægt på følgende faglige kvalifikationer og kompetencer:

 • Minimum 5 – 8 års erfaring med ledelse i en kompleks organisation, fx civilsamfundsorganisation eller anden politisk ledet organisation på toplederniveau.  
 • Dokumenteret erfaring med strategiudvikling og implementering. 
 • Erfaring med økonomi- og ressourcestyring i en organisation med både udviklings- og driftsaktiviteter samt fundraising aktiviteter.
 • Erfaring med fortalerrollen og at repræsentere en organisation eller sag i eksterne sammenhænge.
 • Vant til at servicere og betjene en politisk ledet bestyrelse og vant til rollen som rådgiver, sparringspartner og kan lede både formelt og uformelt.
 • Relevant akademisk uddannelse og gerne en formel lederuddannelse. 
 • Erfaring med og netværk på socialområdet – både politisk, fagligt og ift. fonde - kan være en fordel.


Personlige kompetencer og egenskaber 

 • Vi forestiller os, du har følgende personlige kompetencer:
 •  Har overbevisende strategisk kapacitet og analytisk sans.
 •  Kan inspirere og motivere dine omgivelser fx ved at inddrage og lytte.
 •  Har en naturlig gennemslagskraft, som giver dig følgeskab.
 •  Er udadvendt og kommunikerer klart med dine interessenter, uanset niveau.
 •  Har respekt for processer, men kan trække af og prioritere. 
 •  Har stærke relationelle kompetencer og kan opbygge og vedligeholde konstruktive relationer og netværk. 
 • Brænder for at gøre en forskel for udsatte mennesker, særligt i Danmark, deler vores kristne menneskesyn og anvender det som arbejdsgrundlag i hverdagen, i strategi, ledelse og prioriteringer.


Vi tilbyder
En spændende og udfordrende stilling i en organisation, hvor vores værdier og menneskesyn sammen med en høj faglighed er med til at gøre en forskel for samfundets mest udsatte kvinder og mænd.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt og afspejler, at KFUKs Sociale Arbejde er en NGO. Forventet tiltrædelse den 1. december 2021.

Ansøgning og proces
Mercuri Urval medvirker til rekrutteringsprocessen. Yderligere information om stillingen, de ønskede kvalifikationer og ansættelsesprocessen findes i job- og kravprofilen, som du kan læse her:

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til i fortrolighed at kontakte chefkonsulent hos Mercuri Urval Henriette von Essen-Leise enten på tlf. 2943 5048 eller via mail: henriette.von.essen-leise@mercuriurval.com.

Ansøgning og CV uploades senest den 27. september 2021 kl. 9.00 på www.mercuriurval.dk referencenummer DK-08628.

Der afholdes samtaler den 8. og 26. oktober 2021. 
Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.