Graver

Ærø sognes menighedsråd
Ansøgningsfrist: 14.7.2022

Ærø sognes menighedsråd

Ærø sognes menighedsråd søger en ledende graver

Stillingen som ledende graver ved De Ærøske Kirker, Ærø Menighedsråd er ledig pr. 1. juli 2022.

Ærø Pastorat består af 7 kirker og 6 kirkegårde og er medlem af Grøn Kirke, der lægger vægt på en fortsat
bæredygtig udvikling.

Vi forventer, at du har erfaring og uddannelse inden for det grønne område. En vigtig del af arbejdsopgaven består i at lede og fordele arbejdet for gravere og gravermedhjælpere ved alle øens kirker. Derfor har du ledelseserfaring fra tidligere job eller klare ledelsesmæssige kompetencer, som kan videreudvikles gennem FAKK-kursus for Ledende gravere.

Arbejdsstedet er fortrinsvis Marstal Kirkegård, men derudover forventes det, at du i samarbejde med
menighedsrådet kan lægge strategien for udvikling af kirkegårdene og de øvrige grønne arealer i pastoratet, samt tilsyn med maskinpark og andet værktøj i kirkernes regi. Derudover skal du være med til at styrke det kollegiale sammenhold blandt medarbejderne.

Løn efter kvalifikationer.

Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd beliggende Ommelsvejen 24, 5960 Marstal

Stillingsopslaget kan ses i sin helhed på Jobnet.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hanne Andersen på 29692864 eller
7714fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7714fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være
menighedsrådet i hænde senest den 14. juli 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 29 og 30. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive
indhentet referencer.