Hospitals- og sognepræst

Bistrup sogn, Hjørring
Ansøgningsfrist: 26.9.2022

Bistrup sogn, Hjørring

Hospitals- og sognepræst, Hjørring

Stillingen som hospitals- og sognepræst er en delt stilling med 50% fordelt på dels Regionshospital
Nordjylland, dels Bistrup sogn.

Arbejdsopgaverne for hospitalet er primært følgende:
Sjælesørgeriske samtaler med patienter, pårørende og personale
Akut tilkald fra Modtagelsen, samt nøddåb og nødvielse
Gudstjenester/andagter (pianist er tilknyttet).
En del af det palliative team og lejlighedsvis undervisning/oplæg for personalet

Sognepræst ved Bistrupkirken, Hjørring
Bistrup Sogn har i alt ca. 4.300 indbyggere. Kirken blev indviet i 1978 og der er ikke tilknyttet kirkegård.
Der er i forvejen en fuldtidsansat præst, der er kirkebogsførende.

For begge stillinger, hospital og sogn, lægges der vægt på en udadvendt person, som kan møde og rumme
mennesker i alle situationer og som samtidig er en dygtig formidler.

For yderligere information henvises til Bistrupkirkens hjemmeside: www.bistrupkirken.dk