Jobmarked

Kirke, kultur og kommunikationsmedarbejder

En stilling som kirke, kultur og kommunikationsmedarbejder ved Slangerup kirke, Skt. Mikaels ønskes besat pr. 1. september 2019 eller hurtigst muligt. Stillingen er på 10 timer pr. uge. På længere sigt vil der være mulighed for at opjustere timetallet.
Slangerup kirke er en god og levende arbejdsplads med mange aktiviteter. Vi søger en kirke, kultur og kommunikationsmedarbejder, der sammen med kirkens øvrige medarbejdere, frivillige og menighedsråd, vil arbejde for, at kirken når ud til flest mulige mennesker i sognet.  

Dine primære opgaver

 • revitalisering af børne- og ungearbejdet i samarbejde med sognets præster og menighedsråd 
 • skabe kontakt og udvikle fællesskaber for og med børn og unge, hvor kirken er det naturlige samlingspunkt 
 • udvikling af og deltagelse i minikonfirmandundervisning 
 • Kommunikation på sociale medier, hjemmeside m.v.

Vi forventer, at du:

 • kan arbejde selvstændigt, struktureret og ansvarligt, og du skal trives med at veksle mellem at løse opgaverne alene og i samarbejde med andre. 
 • er fortrolig med digitale platforme og værktøjer
 • har evner som formilder både skriftligt og mundligt, da du får medansvar for kirkens kommunikation
 • er åben og imødekommende med en veludviklet fornemmelse for, hvornår du skal gå foran og vise vejen, hvornår du skal gå ved siden af, og hvornår du skal træde lidt i bagrunden og lade andre komme til
 • kan udvikle idéer og samtidig stå for den praktiske gennemførelse
 • er god til netværk og til at opbygge relationer
 • har erfaring med eller kendskab til folkekirkeligt arbejde – måske har du en 3K uddannelse eller anden teoretisk baggrund
 • trives med fleksibel arbejdstid. 

Kirke, kultur og kommunikationsmedarbejderen har arbejdsplads i sognegården, Kingos Minde, ved siden af kirken.
www.slangerupkirke.dk

Ansættelse sker ved Slangerup menighedsråd og vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som hhv. kordegn, sognemedhjælper/kirke og kulturmedarbejder eller kirkemusikere med det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.389,89 kr.- 376.816,71 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.609,82 kr. (nutidskroner)

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.609,82 kr. - 426.584,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 312.828,66 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 867,93 kr. (nutidskroner)
Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk 10/37 og indplacering afhænger af kandidatens konkrete kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til sognepræst Klaus Meisner tlf. 2341 4495, kgm@km.dk

Ansøgning med relevante bilag fremsendes til mail: 7421fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. august 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler planlægges til snarlig afholdelse efter ansøgningsfristens udløb. Der vil blive indhentet referencer samt børneattest. Ansættelse sker med 3 måneders prøvetid.