Jobmarked

Kirke- og kulturmedarbejder

Kirke- og kulturmedarbejder ved Husum Kirke

Husum Kirke i Brønshøj søger en kirke- og kulturmedarbejder til i en nyoprettet stilling at understøtte menighedsrådets vision om at udvikle det diakonale arbejde og menighedslivet ved kirken. Stillingen er på 19 timer pr. uge og kan kombineres med anden deltidsstilling. I hverdagen skal du arbejde tæt sammen med kirkens info- og kulturmedarbejder, kirkens præster, menighedsrådet og med kirkens frivillige medarbejdere. 

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby, mail: nkj@km.dk. Ansøgningen mærkes ”Kirke- og kulturmedarbejder Husum Kirke”. Ansøgningsfrist er fredag den 1. juni kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i begyndelsen af uge 25.

Arbejdsopgaverne omfatter:

 • Udvikling af ideer til udbygning af det diakonale arbejde i sognet
 • Rekruttering, koordinering, ledelse og fastholdelse af frivillige medarbejdere
 • Koordinering af kirkens aktiviteter
 • Vært ved arrangementer
 • Deltagelse i Husum Sogns Menighedsplejes aktiviteter
 • Aften- og weekendarbejde må påregnes

Vi lægger vægt på, at du: 

 • har en kirke- og kulturmedarbejderuddannelse, er diakon, teolog og/eller har erfaring inden for kirkeligt arbejde
 • har erfaring med ledelse af frivillige i en kirkelig, kulturel, social eller humanitær organisation
 • har kirkelig forståelse og engagement
 • har gode samarbejdsevner, også på tværs af faggrupper – men også kan arbejde selvstændigt
 • kan rumme forskellighed og har blik for det enkelte menneske
 • møder alle med respekt, værdighed og omsorg
 • er udadvendt

Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring med digitale medier.

Vi tilbyder:
En arbejdsplads og et fællesskab præget af engagement, mange aktiviteter og samarbejde på tværs af ansættelsesområder. Du får stor indflydelse på eget arbejde og mulighed for at præge udviklingen af kirkens diakoni.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2018

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (CO10-fællesoverenkomsten), organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

En medarbejder, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen, og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr. Fikspunktet er 286.922 kr. En medarbejder, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.922 kr. – 409.888 kr. Fikspunktet er 300.584 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. Alle tal er oplyst i nutidskroner. Forslaget til lønniveau er fikspunkt som begyndelsesløn. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Om sognet:
Husum sogn ligger i det nordvestlige hjørne af Københavns Kommune og rummer både parcelhuse, rækkehuse, karreer og ældreboliger. Der bor godt 10.000 mennesker i sognet, hvoraf godt 57% er medlemmer af folkekirken. Der er 3 præster ved kirken, hvoraf den ene er lokalfinansieret for 50% vedkommende. Foruden den nyoprettede stilling beskæftiger menighedsrådet 2 organister, 1 kordegn (plus fast vikar), 1 kirketjener (plus fast vikar) samt 5 højmessesangere. I samarbejde med nabosognet Husumvold er der endvidere ansat en info- og kulturmedarbejder samt en børnekorleder.

Der er højmesse på alle søn- og helligdage, morgenandagt hver torsdag, månedlige spaghettigudstjenester (kaldet Gud&Gaffel) samt yderligere 1-2 månedlige aftengudstjenester. Derudover danner kirkerummet hyppigt ramme om gratis koncerter med et højt musikalsk niveau. Kirkens øvrige aktiviteter omfatter onsdagscafé og udflugter primært for ældre, sangformiddage, babysalmesang, musikalsk legestue, sorggruppe, frivilligt voksenkor samt spire- og børnekor. Kirkens kælder er hjemsted for FDF K26 Husum, som udgør en vital del af menighedslivet. Endelig er der Husum Sogns Menighedspleje, hvis aktiviteter de seneste år primært har været uddeling af julehjælp og akuthjælp, idet der ikke har været frivillige hænder til at tage mere målrettet fat på de mange diakonale behov i sognet.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby på 41575122 eller nkj@km.dk.