Jobmarked

Kirke- og kulturmedarbejder

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Bethlehemskirken, Bethlehem Sogn, er ledig pr. 1. september 2018. Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Bethlehemskirken er en folkekirke, som rummer et mangfoldigt og farverigt fællesskab på Indre Nørrebro, med mennesker i alle aldre og livssituationer. Der kommer typisk omkring 100 eller flere til menighedens livsnerve, søndagsgudstjensten kl. 10.00. Fællesskabet er kendetegnet ved at være karismatisk og sakramentalt orienteret med en fælleskirkelig, økumenisk åbenhed. Dernæst er Bethlehemskirken en del af det kirkelige netværk DanskOase. Lokalområdet omkring kirken er bl.a. kendetegnet ved, at der bor mange forskellige nationaliteter, særligt mennesker fra mellemøsten. Vi ser det som en vigtig opgave for kirken her at være i samtale og være med til at skabe forbindelse imellem de forskellige kulturer. 

Som kirke- og kulturmedarbejder ved Bethlehemskirken forestiller vi os, at du kan løse følgende opgaver:

 • Varetage den overordnede ledelse af søndagsskolearbejdet for børn i alderen 0 til 8 år
 • Oplæring og støtte af frivillige medarbejdere i børne- og juniorarbejdet 
 • Medarrangør på den månedelige familiegudstjeneste sammen med præsterne  
 • Tage initiativ til nye tiltag, f.eks. børneklub på hverdage og spaghettigudstjeneste 
 • Medarrangør på fester og krybbespil, som kirken laver i samarbejde med lokale aktører 
 • Opsøgende arbejde i forhold til områdets befolkning

Vi ønsker en person som: 

 • Elsker børn og brænder for, at de må lære Gud at kende 
 • Har pionerånd og ikke er bange for nye udfordringer
 • Har pædagogiske evner og gerne faglige kvalifikationer inden for pædagogik og undervising
 • Er god til at arbejde både selvstændigt og sammen med andre 
 • Er fleksibel i forhold til, hvornår arbejstiden ligger. Der vil både være aften- og weekendarbejde. 
 • Ønsker at være en del af en menighed, der længes efter Guds riges gennembrud i verden 

Vi tilbyder 

 • Et aktivt menighedsliv med mange frivillige 
 • Et fællesskab med en stor personalegruppe. To præster, en kirkemusikker, en organist, en kirketjener, en kordegn, en ungdomsmedarbejder og en relationsmedarbejder 
 • En kontorplads i et åbent kontormiljø, som bruges af både frivillige og ansatte   

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Ole Pihl, telefon 50529269, kontaktperson Jane Skou Nielsen, telefon 51235636, eller sognepræst (kb.f.) Martin Drengsgaard, telefon 20878657, eller på mail til 7011@sogn.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformanden på mail til 7011fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. august 2018. 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 32.

Ansættelse sker ved Bethlehem Sogns Menighedsråd, Kordegnekontoret, beliggende Kapelvej 38,  2200 København N. Din kontorplads er i kirkens menighedshus, Tømrergade 9, 1., 2200 København N. 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 280.398 kr. – 371.528 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 294.418 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.806,87 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.418 kr. – 420.597 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 308.438 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.806,87 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu
    
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.