Jobmarked

Kirke- og kulturmedarbejder

Haderslev Domsogn søger en kirke- og kulturmedarbejder på 37 timer pr. 1. december 2018

Sognet er et stort og levende bysogn med 10.409 medlemmer ud af 13.738 indbyggere og omfatter Haderslev Domkirke og Hertug Hans Hospitalskirke. Der er blandt de ansatte et stærkt kollegialt fællesskab og et godt arbejdsmiljø og der er et godt samarbejde med nabosognet Gl. Haderslev Sogn.

Sognet har en bred vifte af tilbud og aktiviteter fordelt på alle aldersgrupper og har et stort netværk af frivillige. Se mere på www.hado.dk

Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder, der vil indgå aktivt i kirkens arbejde og være en medspiller i et stort arbejdsfællesskab. Vi forventer en medarbejder, der kan have mange bolde i luften og bidrage aktivt til ideudvikling.

Hovedarbejdsområderne er kommunikation af kirkens aktiviteter, koordinering og pleje af frivillige, samt formidling af kristendom for børn. 

Der lægges vægt på følgende faglige kompetencer:

  • Bred kristendoms- og kirkefaglig viden
  • Gode skriftlige og kommunikative færdigheder
  • Erfaring med brug af sociale medier, layout og PR-materiale
  • Erfaring med formidling for børn og unge

Der lægges vægt på følgende personlige egenskaber:

  • Udadvendt og social person
  • Struktureret og kreativt tænkende
  • Selvstændigt arbejdende med gode samarbejdsevner

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirke- og kulturmedarbejder.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med kirke- og kulturmedarbejder. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau. 

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 280.398,14 kr.- 371.527,65 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 294.418,48 kr. (nutidskroner). Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.418,48 kr.-420.597,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 308.437,74 kr.(nutidskroner).

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos kontaktperson Hanne Frøkjær-Jensen 21464322 eller menighedsrådsformand Paul Erik Brodersen 25368407.

Ansøgningsfrist: 3. oktober 2018. Ansøgning med relevante bilag til: 8961@sogn.dk

Ansættelsessamtaler afholdes i Den Gamle Latinskole, Domkirkepladsen 3, fredag 26. oktober 2018