Prøv avisen

Kirkesanger

Stillingen som kirkesanger ved Fløng Kirke er ledig og til besættelse hurtigst muligt.

Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Kirkesangeren synger ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, samt hjælper med mindre praktiske opgaver i disse forbindelser. Kirkesangeren kan blive bedt om at synge solo.

Det forventes, at ansøgere

  • har en relevant uddannelse fra kirkemusikskolen eller anden relevant uddannelse, baggrund og erfaring, der kvalificerer til stillingen som kirkesanger.
  • har en god sangstemme, og kan synge kirken op.
  • har gode samarbejdsevner og forståelse for kirken som arbejdsplads samt det kirkelige liv.
  • har et venligt og imødekommende væsen.
  • kan aflevere anmærkningsfri børneattest samt forvente evt. prøvetid

Ansættelsen sker ved Fløng Kirkes Menighedsråd v/ formand Vibeke Enghoff Jensen.
Se i øvrigt Fløng Kirkes hjemmeside: floengkirke.dk

Ansættelse af kirkesanger er omfattet af overenskomst under CO10´s og Dansk Kirkemusiker Forenings forhandlingsområde.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.427 kr.- 389.393 kr. Årligt grundbeløb i nutidskroner.
Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536 kr. i nutidskroner.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Carl Viggo Jespersen på tlf. 4087 2070. Der kan endvidere rekvireres en uddybende stillingsbeskrivelse ved enten at kontakte kirkekontoret på tlf. 4656 2749 eller kontaktperson Kenneth Landgren på mail: kpflong@outlook.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes til:
Fløng Menighedsråd, kirkekontoret
Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene
Eller mail: floeng.sogn@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 30. september 2017.
Prøvesyngning og ansættelsessamtale forventes at finde sted den 6. oktober 2017.