Kirkesanger

Fløng Kirke
Ansøgningsfrist: 20.10.2021

Fløng Kirke

Stillingen som kirkesanger ved Fløng Kirke er ledig og til besættelse 1. oktober eller snarest derefter

Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Kirkesangeren synger ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, samt hjælper med mindre praktiske opgaver ved disse tjenester. Kirkesangeren kan blive bedt om at synge solo.

Det forventes, at ansøgeren

  • har en uddannelse fra kirkemusikskolen eller anden relevant uddannelse, baggrund og erfaring, der kvalificerer til stillingen som kirkesanger.
  • har en god sangstemme, og kan synge kirken op,
  • er indstillet på at synge i et toneleje, der er tilpasset menighedssang.
  • har gode samarbejdsevner og forståelse for kirken som arbejdsplads samt det kirkelige liv.
  • har et venligt og imødekommende væsen.


Ansættelsen sker ved Fløng Sogn, Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene.

Se i øvrigt Fløng Kirkes hjemmeside: www.floengkirke.dk

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet 283.956,00 kr. – 415.012,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner) Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 944,37 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Carl Viggo Jespersen på tlf. 4087 2070. Der kan endvidere rekvireres en uddybende stillingsbeskrivelse ved enten at kontakte kirkekontoret på tlf. 4656 2749 eller kontaktperson Kurt Keldebæk på mail: 7162@sogn.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes til:
Fløng Menighedsråd, kirkekontoret
Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene

Eller sikker mail: 7162fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 20. oktober 2021 kl. 12:00.

Før endelig ansættelsesaftale vil der blive indhentet referencer efter aftale.

Der vil blive indhentet børneattest. Der er prøvetid i stillingen.

Prøvesyngning og ansættelsessamtale forventes af finde sted i uge 44 2021.