Kirkesanger

Nykøbing F. Sogn
Ansøgningsfrist: 28.10.2021

Nykøbing F. Sogn

Nykøbing F. Sogn søger 4 deltidsansatte kirkesangere

Nykøbing F. Sogn opslår 4 nyoprettede kirkesangerstillinger til besættelse pr. 1. januar 2022 eller efter aftale. Stillingerne er på 11 timer, og indeholder medvirken ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i sognet, som har 3 kirker, et kapel og 2 kirkegårde.

Menighedsrådet prioriterer et mangfoldigt og aktivt korarbejde i sognet, og der er mange forskellige arrangementer knyttet til de 3 kirker. Kirkesangerne vil primært skulle understøtte fællessangen ved de kirkelige handlinger og gudstjenesterne i kirkerne og på kapellet. Ved søndagsgudstjenesterne vil sangerne indgå i en turnus sammen med en håndfuld søndagssangere, om at synge i Klosterkirken og Nordre Kirke. I Klosterkirken er der ved højmesserne 2-3 firstemmige motetter, og i Nordre Kirke understøttes fællessangen af en enkelt sanger, der ved særlige tjenester synger en solo.

Vi søger 4 sangere, hvis opgave både er at synge alene ved tjenester og indgå i en kvartet.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.801,00 kr. – 416.247,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet tager udgangspunkt i et lønniveau på kr. 292.103,00 (nutidskroner) årligt ved ansættelse på 37 timer ugentlig. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Det vil være muligt at lave en tjenestefordeling mellem kirkesangerne, således at man i gennemsnit har tjenester 2 til 3 dage om ugen. Nærmere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til kontaktperson Carsten Aner can@nykfraadet.dk / 22396089 eller organist og kantor Jan Ole Vanggaard jov@nykfsogn.dk / 61221773.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Nykøbing F. Sogn, Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F. eller på mail til 7578fortrolig@sogn.dk senest den 28. oktober 2021.

Der vil være foresyngninger og samtaler i uge 45.