Prøv avisen

Kirketjener

Til kirketjenerarbejdet i Greve Sogns 2 kirker, Greve Kirke og Johanneskirken, søger vi til tiltrædelse pr. 1. januar 2018 en medarbejder.
Vi søger en kirketjener, som både kan arbejde selvstændigt og indgå i et positivt samarbejde med de to nuværende kirketjenere, menighedsråd, præster og øvrige ansatte. Det er en væsentlig forudsætning for arbejdet udførelse, at vedkommende har bil til rådighed.
Stillingen er en fuldtidsstilling, og ansættelsen sker i henhold til CO10-overenskomsten og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener. 
Lønnen aftales inden for intervallet kr. 249.025 – 321.111 (2012-niveau), og der ydes et årligt rådighedstillæg på 23.460,81 for forskudt tjeneste i forbindelse med aften- og weekendarbejde.

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført de obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.
Der indhentes børneattest.

Ansøgningsfrist: 15. november 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

Ansøgning sendes til:
7194fortrolig@sogn.dk

eller til
Greve Sogn, Johanneskirken
Skoleholmen 9, 2670 Greve,
Mærket ”kirketjener”

Yderlige oplysningen om stillingen kan indhentes ved henvendelse til:
Kirketjener Johnny Frederiksen, tlf. 22681131,
Kirketjener Susanne Bratløv, tlf. 22681131
Kontaktperson Erik Jørgensen, tlf. 20127365.