Prøv avisen

Jobmarked

Kirketjener

En stilling som kirketjener 2 ved Herlev Kirke, Herlev Sogn er ledig pr. den 1. marts 2018.

Stillingen er på 25 timer pr. uge. Timerne fordeles med 50% i kirken og 50 % i sognehuset.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  • Afløser for kirketjener 1.
  • Rengøring af sognehus.
  • Servicering og indkøb i forbindelse med møder/sammenkomster

Herlev Sogn har 2974 folkekirkemedlemmer.

Vi er 11 personer ansat i sognet, heraf 6 sangere.

Sognet er kendetegnet ved et godt og sundt kirkeliv med mange aktiviteter. Herlev Kirke en en ældre Kirke. Du kan finde flere oplysninger på: www.herlevkirke.dk

Vi forventer, at du har et godt humør, falder godt ind med de nuværende medarbejdere, kan træffe en beslutning og har forståelse for kirkens liv og virke.

Ansættelse sker ved Herlev Sogns Menighedsråd beliggende: Herlev Bygade 38, 2730 Herlev

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er 5-dages arbejdsuge og man har ret til 2 friweekender i hver kvartal. Der en fast og en løs fridag pr. uge.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 259.595,12 kr. – 334.741,92 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 259.595,12 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.497,48 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 186.024 kr. p.a. ved ansættelse på 25 timer (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kaj Gydesen på telefonnummer 21 13 79 27

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7135fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. januar 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 5.

Der er 3 måneders prøvetid. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.