Jobmarked

Kirketjener

Kirketjener ved Karlebo Sogn

En stilling som kirketjener i Karlebo Sogn er ledig pr. 1. oktober 2018, eventuel tiltrædelse efter aftale. Stillingen er på 37 timer ugentlig og den varetages i samarbejde med vores to øvrige kirketjenere. Karlebo Sogn har tre kirker Karlebo kirke, Nivå Kirke og Egedal Kirke.

Som kirketjener skal du bl.a. varetage følgende opgaver:

  • Kirketjeneste, herunder gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, koncerter. 
  • Rengøring og klargøring af kirken og sognegården, samt afløse ved Karlebo og Egedal Kirker
  • Foretage indkøb og forberede servering ved møder, undervisning, aktiviteter.
  • Pasning og tilsyn af kirkens bygninger ude og inde.
  • Være indstillet på at arbejde aftner, weekender og helligdage.

Vi prioriterer, at du:

  • på eget initiativ tager ansvar for dine arbejdsopgaver og er i stand til at planlægge din hverdag bl.a. ved brug af it, herunder mail og kalendersystem.     
  • er pålidelig og loyal og samarbejdsvillig og har et godt humør.
  • er interesseret i at indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere, præster og menighedsråd.

Ansættelsessted er Karlebo Sogn og tjenester kan forekomme i alle tre kirker og sognegårde.

Ansættelse sker iht. Organistionsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener.
Se www.folkekirkenspersonale.dk

Hvis den ansatte i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. Der er prøvetid på 3 måneder og der indhentes børneattest.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.377,81 kr. – 343.488,05 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 266.377,81 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgåes mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der er rådighedstillæg til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.137,55 (nutidskroner).

Ansøgningsfrist: 16. september 2018. Ansættelsessamtaler: 20.9., 24.9. og 25.9.2018.

Ansøgning sendes til. Karlebo Sogns Menighedsråd, mailadresse: karlebo.sogn@km.dk