Jobmarked

Kirketjener

Kirketjener til Roskilde Søndre Sogn – Jakobskirken.

Menighedsrådet ved Jakobskirken søger en kirketjener på fuld tid (37 timer)

Vi lægger vægt på, at du er erfaren og har praktisk håndelag, samt kan arbejde selvstændigt og selv evner at tilrettelægge din arbejdsdag. Det er samtidig vigtigt, at du kan indgå i et godt samarbejde med vores anden kirketjener, menighedsrådet, de øvrige medarbejdere og de frivillige i kirken.

Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver at:

 • Forestå en effektiv og professionel rengøring af kirkens lokaler.
 • Føre tilsyn med bygninger, inventar, AV-udstyr, varmeanlæg og øvrige tekniske installationer
 • Passe og renholde de udendørs arealer – græsslåning, havearbejde og trappevask
 • Udføre mindre småreparationer og øvrige vedligeholdelsesopgaver i samråd med kirkeværge
 • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Opgaverne kan variere og vil løbende tilpasses kirkens behov
 • Klargøring og oprydning i forbindelse med kirkens møder og øvrige arrangementer (bordopstilling, kaffe mm)

Opgaverne løses i tæt samarbejde med Jakobskirkens anden fuldtidskirketjener, kirkens øvrige ansatte, menighedsrådet og frivillige.

Vi foretrækker en person, som

 • er interesseret i, hvad der foregår i og omkring kirken
 • har et positivt livssyn og en god fornemmelse for kirketjenerfunktionens særlige karakter
 • er udadvendt, engageret, ansvarsbevidst og møder mennesker med smil og overskud
 • er serviceminded, har blik for hvad der skal gøres, og sørger for at det bliver gjort
 • har ordenssans
 • kan bevare overblikket i en travl menighed
 • har praktiske evner og teknisk snilde
 • kan anvende kirkens AV-udstyr, elektronisk kalender m.m.
 • er i god fysisk form

Vi tilbyder
Et selvstændigt og fleksibelt job
En aktiv arbejdsplads, hvor man indgår i et engageret arbejdsfællesskab i en levende kirke
En afvekslende hverdag med skiftende opgaver og kontakt til mange mennesker.
Stillingen indebærer skiftende arbejdstider, da en del af arbejdet er weekend- og aftenarbejde, samt arbejde på helligdage - jul, påske og pinse. Du skal derfor være indstillet på at arbejde, hvor andre ofte har fri. Til gengæld vil der være fridage på hverdage og friweekender i henhold til gældende arbejdstidsregler for kirketjenere.

Der er gensidig vikarforpligtigelse i forhold til kirkens anden kirketjener.

Tiltrædelse 1. september 2018 eller snarest derefter.

Lønnen aftales inden for intervallet Kr. 249.025 – kr. 321.112 (årligt grundbeløb pr. 31.03.2012)

Der er knyttet pensionsordning og rådighedstillæg til stillingen.

I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet referencer og børneattest. De første tre måneder i tjenesten er en prøveperiode. Det er en betingelse for ansættelse at ansøgeren har gennemgået eller vil gennemgå kirketjeneruddannelsen inden for de første 2 år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på http://www.folkekirkenspersonale.dk.
Du kan finde ud af mere om kirken, de ansatte og menighedsrådet samt om sognets aktiviteter m.m. på: www.jakobskirken.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Dorthe E. Nielsen på mobil 24 91 29 63, som svarer på hverdage mellem kl. 17.00-19.00. Eller e-mail dorte.e.nielsen@hotmail.com

Skriftlig ansøgning sendes pr. e-mail til: job@jakobskirken.dk

Ansøgninger skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. august 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34 og 35.