Jobmarked

(Kombineret) faglig chef og driftschef

(Kombineret) faglig chef og driftschef til hjælpeorganisation for socialt udsatte

Er du en erfaren leder? Og kunne du tænke dig en todelt rolle, hvor du både sætter kursen for fagligheden i vores organisation samt har det overordnede ansvar for driften af vores 11 væresteder? 

Så bliv en del af Blå Kors Danmark, hvor vores funktion som social hjælpeorganisation hviler på et kristent grundlag. Hvis du kan identificere dig med vores livs- og menneskesyn og være loyal over for dette i dit arbejde, har du muligheden for at få en spændende hverdag med varierende opgaver.

Velkommen til Blå Kors Danmark
Hos Blå Kors Danmark hjælper vi mennesker i nød, som fx hjemløse, mennesker med misbrug samt deres børn. På vores 11 væresteder rundt om i Danmark tilbyder vi bl.a. mad til socialt udsatte borgere, samvær og hjælp til at komme i beskæftigelse.

Som kombineret driftschef og faglig chef får du plads på vores administrationskontor i Silkeborg, hvor du refererer til vicegeneralsekretæren. Du har et tæt samarbejde med Blå Kors’ kvalitetschef og konsulentfunktionen Evidentia. I kraft af din todelte rolle indgår der en del mødeaktivitet rundt omkring i landet, og det bliver dit ansvar at balancere imellem de to roller med et vedvarende højt niveau af kvalitet og faglighed.

Dette er en stilling, hvor du får frihed til selv at planlægge dine dage og arbejdstider, så længe du løser dine opgaver.

Rollen som faglig chef
Det er din primære opgave at spotte de faglige tendenser og udviklinger inden for social- og udsatteområdet, som er relevante for vores organisation. Du bruger dine kompetencer til at udse og pege på de metoder, vi kan bruge, og du formår at implementere dem bl.a. ved at lede diverse projektforløb. Du står i spidsen for fortsat implementering af en recoveryorienteret tilgang på alle enheder i Blå Kors. Allerede nu anvender vi FIT i vores behandlingsmetoder.

Det er også dit ansvar at søge penge fra puljer til de projekter, vi ønsker at implementere. Din rolle som faglig chef fylder ca. halvdelen af din arbejdstid.

Rollen som driftschef
Du har det overordnede ansvar for driften af vores 11 væresteder. Lederne læner sig op ad dig for sparring, og hvis der opstår udfordringer, træder du til og hjælper med at løse udfordringerne. Du holder også jævnligt samtaler med lederne for at hjælpe til med trivsel og økonomi på de enkelte væresteder.

Overordnet set lægger du en klar strategi for vores væresteder. Her bruger du også din viden om det socialfaglige område. Det kunne eksempelvis være en strategi for, hvordan vores anskuelse af diakoni kan blive en aktiv del af den daglige drift. Du forventes også at kunne lave handleplaner samt forholde dig til økonomi og mulige risici.

Vi møder mennesker, som de er
Vi arbejder ud fra et menneskesyn om nærvær, respekt, ligeværdighed, næstekærlighed og livskvalitet. Vi tror på, at der er plads til alle, og at alle er lige meget værd. Dermed får du et arbejde med mening, og hvor formålet er tydeligt at få øje på.

Socialfaglig metodespecialist med stærke lederevner 
Der er flere indgange til stillingen. Du er måske socialrådgiver eller har en terapeutisk uddannelse. Vigtigst er det, at du kan være med til at sætte retning på fagligheden i organisationen i samspil med vores dygtige, faglige ledere rundt om i landet. Derudover ser vi gerne, at du:

  • Har en lederuddannelse og erfaring med ledelse – du kan både inspirere og motivere dine kolleger.
  • Har akademisk erfaring med metode.
  • Har en god indsigt omkring socialt udsatte og misbrugsbehandling.
  • Er empatisk og har en god indlevelsesevne.
  • Har gode samarbejds- og formidlingsevner.
  • Kan relatere dig til vores værdigrundlag.

Er du vores nye kollega?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicegeneralsekretær Kresten Kragh-Schmidt på +45 2968 9668 eller kks@blaakors.dk. Du kan også finde uddybende materiale om stillingen her www.blaakors.dk/job/ledige-job. Vi indkalder løbende kandidater til samtale. Ansøgningsfrist er d. 04.06.18 kl. 12.00, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt via vores hjemmeside.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Send ansøgning