Jobmarked

Kordegn

Kordegn søges til Snoldelev og Tune

Snoldelev og Tune Menighedsråd søger i fællesskab en ny kordegn til en deltidsstilling på 24 timer pr. uge til tiltrædelse den 1. februar 2019. 

Du skal:

 • Bemande vores kontor i Tune Centret tre dage om ugen fra 10.00 til 13.00 med publikumskontakt, civilregistreringer, bookning af kirkelige handlinger m.v.
 • Være koordinator for sognenes aktiviteter og kommunikation.
 • Være sekretær for præster og de to menighedsråd.
 • Indgå i team sammen med vores sognemedhjælper og kirketjener om driften af menighedscentret.
 • Være kirketjener under sygdom og ferie ved kirkelige handlinger på hverdage i Tune Kirke.
 • Arbejdet er placeret på hverdage, og der er rådighedstjeneste. Aftenarbejde forekommer. 
 • Vi søger en medarbejder med følgende kvalifikationer:
 • Obligatorisk uddannelse som kordegn.
 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Har sans for detaljen.
 • Serviceminded.
 • Fokus på den gode tone både internt og eksternt.

Vi tilbyder en arbejdsplads med:

 • Gode arbejdsvilkår.
 • Stor frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet.
 • Fokus på god service over for menighed og brugere.
 • Engagerede menighedsråd og kolleger.

Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på pt 281.784,56-373.364,65kr. Fikspunktet er p.t. 295.874,22 kr. Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på p.t. 33.431,63 kr. Alle beløb er angivet for en fuldtidsstilling pr. 1/10 2018. Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens § 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Såfremt du ikke er i besiddelse af kordegneuddannelsen, er det en betingelse, at den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Ansøgere der har bestået den obligatoriske uddannelse vil blive foretrukket. 
Ansættelsen har en prøvetid på 3 måneder. Der indhentes børneattest og referencer. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kirkebogsførende præst Karen Elise Schilde Nabe-Nielsen tlf. 51 55 58 38 eller KENN@km.dk 

Ansøgningsfrist er 29. november 2018. Ansøgningen sendes til fortrolig postkasse: fortrolig7199@sogn.dk