Jobmarked

Kordegn

Rosenvængets sogn søger en kordegn.

Vi har en stilling som kordegn i Lutherkirken og Frihavnskirken ledig. Stillingen skal besættes pr. 1. april 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge, og der er intet weekendarbejde.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 • Personregistrering
 • Betjening af sognets borgere på kirkekontoret
 • Koordinering af kirkens kalender og aktiviteter med kirkens præster, medarbejdere og øvrige brugere, herunder menighedsrådets udvalg
 • Administrative opgaver for menighedsrådet, kontaktpersonen, udvalg, præster og personale.
 • Daglig ledelse af de ansatte

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet kordegn
 • Har dokumenteret erfaring med personalemøder, udarbejdelse af feriekalender mv.
 • Har gode administrative kompetencer i øvrigt, herunder gode IT-kundskaber
 • Er serviceminded og en god kommunikator, der evt. kan bidrage til den eksterne kommunikation
 • Kan varetage betjening af menighedsrådet, m.m.

Vi kan tilbyde dig:

 • Eget kontor i en af sognets 2 kirker
 • En nøglefunktion i en aktiv og åben kirke
 • Et godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads tæt på offentlig transport
 • En stilling uden deltagelse i kirkelige handlinger og højmesser.

Ansættelse sker ved Rosenvængets Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti, Københavns Stift. Sognet har 15.865 indbyggere, heraf 9.529 medlemmer af folkekirken.

Kirkens personale består af 3 præster, 4 kirketjenere, 2 organister, 1 korleder og 1 kordegn. Nærmere information kan læses på Rosenvængets Sogns hjemmeside www.rosenvaengetssogn.dk.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirkekulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er i løngruppe 3 med et årligt løninterval på 338.141,47 kr. – 422.676,84 kr. for en fuldtidsstilling (nutidskroner). Fikspunktet er på 352.230,70 kr. Der er pension på 18 %, og hertil kommer eventuelt et årligt rådighedstillæg på p.t. 33.431,63 kr. for en fuldtidsstilling (nutidskroner).
Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang fra hidtidig stilling. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.  Det er også en forudsætning for ansættelse, at ansøger har bestået uddannelse i og kan varetage opgaven med personregistrering. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelse er betinget af ren straffeattest og børneattest, og der er 3 måneders prøvetid.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Kirsten Bille på telefon 2099 5112 eller til sognepræst (kbf.) Lene Tvilling telefon 2143 0506.

Ansøgningen vedlagt CV, dokumentation for tidligere ansættelse og uddannelser sendes til Rosenvængets Sogn, Randersgade 3, 2100 København Ø, att.: formand Kirsten Bille eller på mail til 7043fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12, mandag, den 21.01 2019.

Ansættelsessamtaler forventes af finde sted i uge 5 fra mandag, den 28.01 2019 til onsdag den 30.01 2019.

Et aktivt sogn på Østerbro København.