Jobmarked

Kordegn

Erfaren kordegn ved Lindehøj kirke

Lindehøj Sogn har 2 kordegne ansat, og den ene stilling er ledig til besættelse snarest.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kordegnens hovedansvarsopgaver:

 • Personregistrering og borgerbetjening
 • Varetagelse af sekretærfunktionen for menighedsråd og forretningsudvalg
 • Opdatering og vedligeholdelse af sognets hjemmeside
 • Opdatering på Churchdesk, herunder booking af lokaler og medarbejdere i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger m.m.
 • Ajourføring af sognets kirkeannonce i Herlev Bladet
 • Ansvarlig for lønregnskab sammen med sognets anden kordegn
 • Vikariere og bistå sognets anden kordegn, der særligt har ansvaret for regnskabet

Lindehøj Sogn ligger i Herlev, som er en forstad til København. Sognet har ca. 17.000 indbyggere, heraf ca. 11.500 folkekirkemedlemmer og to gudstjenestesteder. Tilsammen er der omkring 200 kirkegængere om søndagen, heraf mange børnefamilier.

I Lindehøj Sogn er der, udover almindelige højmesser et varieret gudstjenesteliv bl.a. med rytmisk musik, nyere lovsange og forskellige udtryk for tro samt et rigt menighedsliv ugen igennem.

Kordegnebetjeningen varetages ved de fleste gudstjenester af frivillige kordegne.

Der er i sognet ansat to kordegne, to sognemedhjælpere, tre kirketjenere, to organister og fire præster, samt kirkesangere, kormedarbejder og projektmedarbejdere.

Vi forventer, at du:

 • Har gennemført kordegneuddannelsen.
 • Har erfaring fra en lignende stilling
 • Er selvstændig og initiativrig
 • Er ansvarsbevidst og fleksibel
 • Er udadvendt og sognets ansigt udadtil
 • Har gode samarbejdsevner og er en udpræget holdspiller
 • Har lyst til og interesse for kirkens arbejde
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret i en travl og til tider uforudsigelig arbejdsdag
 • Har et godt humør og er imødekommende overfor borgere, kolleger og samarbejdspartnere
 • Har et solidt kendskab til IT

Ansættelse sker ved Lindehøj Sogns Menighedsråd beliggende Tvedvangen 175, 2730 Herlev.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 281.784,56 kr. – 373.364,65 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 295.874,22 kr. (nutidskroner). Der er ikke knyttet rådighedstillæg til stillingen.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kordegn Margrethe Mørkøv på telefonnr. 51369650/mail kontor@lindehojkirke.dk eller kontaktperson Poul Dahl-Jørgensen på telefonnr. 20865773/mail kontaktperson@lindehojkirke.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til kontaktperson@lindehojkirke.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. februar 2019 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted snarest derefter.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.