Prøv avisen

Kordegn

Kordegn til Lyngby Kirke, Kgs. Lyngby Sogn 

Da den ene af vores kordegne gennem mange år, har valgt at gå på pension, søger vi snarest muligt en ny kordegn. 

Du skal arbejde sammen med en deltids kordegnekollega (30 timer), med hvem der indgås en vejledende arbejdsdeling af kerneopgaverne. Da de to kordegne vikarierer for hinanden, forventes de at kunne varetage hinandens opgaver. 

Fælles opgaver: 

 • Deltagelse i Gudstjenester 
 • Sekretariatsfunktion 
 • Personregistrering 
 • Betjening af sognebørn 
 • Daglig korrespondance 
 • Elektronisk arkiv 
 • Papirarkiv 
 • Lønanvisning 
 • Personregistrering for Taarbæk Sogn i ferier og fridage 

Ansøger: 

 • Daglig leder 
 • Ledelse af personale og opgaver i tæt samarbejde med kontaktperson 
 • Udfærdigelse og vedligehold af arbejdsbeskrivelser 
 • Sekretærarbejde for menighedsråd og præster 
 • Kommunikation/månedsannonce 
 • Nyhedsbrev 
 • Annoncering og PR 
 • Plakater og sangblade 

Vi er i en proces med at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder, og nogle af opgaverne må forventes at skulle udføres i samarbejde med denne. 

Vi forventer, at du 

 • Har gennemført kordegneuddannelsen 
 • Er imødekommende og hjælpsom 
 • Er god til at bevare overblikket og arbejde systematisk 
 • Kan indgå i et positivt samarbejde med menighedsråd, præster, medarbejdere og frivillige 
 • Er interesseret i det folkekirkelige liv og er villig til at engagere dig i Lyngby Kirkes liv og aktiviteter 

Kirkekontoret er omdrejningspunkt for alle aktiviteterne i sognet, et åbent og travlt kontor. Der er tradition for et nært samarbejde med kirkens præster, kirketjenere, organister og menighedsrådet. 

Kgs. Lyngby Sogn ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune og selve kirken er en smuk middelalderkirke, der senest er blevet renoveret i 2012 og nu fremstår med nyt alterparti. Pr. 1. januar 2017 var antallet af folkekirkemedlemmer i sognet 8.789. Her er 3 fuldtidsansatte og en 50% præst. Vi bestræber os på at have en åben kirke og et levende og mangfoldigt kirkeliv. 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 327.909,73 kr. – 409.887,68 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 341.573,07 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 32.420,07 kr. (nutidskroner). 

Nærmere oplysninger hos menighedsrådsformand Karen Hornshøj-Møller, tlf. 23614303 eller kontaktperson Marianne Ørum Rasmussen, tlf. 26243997 

Ansøgningsfrist mandag d. 23. oktober 2017 kl. 12 

Ansøgning mrk. Kordegn med relevante bilag kan sendes pr. mail til lyngbykirkekontor@mail.dk 

Samtaler afholdes i uge 43