Prøv avisen

Jobmarked

Kordegn

 

Toreby Sogn søger ny kordegn.

Da vores nuværende kordegn ønsker at gå på pension pr. 1. april 2018, er stillingen ledig til besættelse pr. 1. marts 2018, idet vi ønsker, at vores nuværende kordegn i marts måned får mulighed for at sætte sin afløser grundigt ind i arbejdet i sognet.

Stillingen er på fuld tid – 37 pr. uge/ 1924 timer p.a. Kirkekontoret har åben mandag – fredag kl. 9.00 – 12.30 samt torsdag kl. 15.30 – 18.00.

Kordegnen varetager følgende opgaver:

  • Personregistrering.
  • Daglig administration – herunder regnskabsføring, budgetlægning, regnskabsopfølgning og lønindberetning.
  • Sekretær for menighedsrådet og andre udvalg.
  • Vedligeholdelse af sognets hjemmeside og kalender.
  • Aftaler med vikarer for organist, kirkesanger og kirketjener ved ferie/fridage og sygdom.

Vi forventer, at vores nye kordegn:

  • er imødekommende og udadvendt,
  • kan foretage en selvstændig arbejdstilrettelæggelse,
  • besidder gode samarbejdsevner,
  • har gode IT-kundskaber (regnskabsprogram, tekstprogram, hjemmeside, kalendersystem m.v.),

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.
"Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering".
Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet
og CO10-Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på 273.258,45 – 362.067,45 kr. for en fuldtidsstilling.
Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på p.t. 32.420,07 kr. for en fuldtidsstilling.

Løn forhandles efter kvalifikationer i øvrigt og indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kordegn Ruth de Lasson på tlf. 5486 9204 i kirkekontorets åbningstid – ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes pr. mail til 7596fortrolig@sogn.dk – ansøgningsfristen er 5. januar 2018 kl. 12.00.

Toreby Sogn er et landsogn i Lollands Østre Provsti med 2 kirker – middelalderkirken i Toreby fra ca. 1150  og Sundkirken i Sundby fra 1993/2002. Der er 2 præster i sognet, og herudover normeret knap 10 fuldtidsstillinger. Øvrig information om sognet og aktiviteterne i sognet kan læses på vores hjemmeside www.torebysogn.dk