Landsleder

Blå Kors Danmark
Ansøgningsfrist: 5.1.2023

Blå Kors Danmark

TUBA Danmark søger ny landsleder

Vi søger en ny overordnet leder for TUBA pr. 1. marts 2023, som skal sikre organisationens fortsatte udvikling til gavn for unge fra familier med alkohol- eller stofproblemer.
TUBA er et landsdækkende tilbud om rådgivning og en interesseorganisation for unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofproblemer. TUBA’s kerneydelse er at tilbyde terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år. I 2023 er der ca. 50 årsværk, 150 frivillige (i TUBA) og et budget på 40 mio. kr.
Ambitionen er:

 • at TUBA med specialiseret rådgivning og behandling på højt fagligt niveau sikrer alle i målgruppen det bedste tilbud
 • at TUBA er kendt og anerkendt af både alle i målgruppen og af alle bevillingsgivere som det bedste tilbud
 • at TUBA fortsat udbygges som et landsdækkende tilbud

Din uddannelsesmæssige baggrund og erfaring kan være indenfor NGO-området – gerne med kendskab til det psykologfaglige arbejdsfelt.

Vi forventer, at du:

 • har solid ledelseserfaring, herunder erfaring med forandringsledelse og tillidsbaseret ledelse
 • har engagement og kan tage ansvar for driften af en organisation som TUBA
 • har gode forhandlingsevner og kan formidle et godt samarbejde
 • kan inspirere og lade dig inspirere
 • har gode formidlingskompetencer

Dine hovedopgaver:

 • Overordnet ansvar for den fortsatte udvikling af TUBA (se den beskrevne ambition ovenfor)
 • Ansvar for drift og økonomi, herunder bevillinger fra såvel det offentlige som private fonde
 • Sikre et positivt samarbejde og et godt arbejdsmiljø blandt ledere og medarbejdere
 • Promovering og markedsføring af TUBA over for både offentligheden og politikere
 • Ansvar for forhandlinger med kommuner, politikere og andre samarbejdspartnere
 • Sikre at TUBA’s behandlingstilgang kendetegner hele organisationen
 • Udarbejdelse af virksomhedsplan og årsrapport for TUBA Danmark
 • Forberede bestyrelsesmøder i TUBA Danmark samt deltage i ledermøder i relation til Blå Kors Danmark

Da arbejdsopgaverne i forhold til medier, samarbejdspartnere og TUBA’s afdelinger er fordelt over hele landet, vil stillingen kræve overblik, styrke til at være leder på afstand samt en del rejseaktivitet.
Du skal formå både at være visionær, nytænkende og kunne tænke stort – og at tage hånd om de daglige driftsmæssige opgaver og udfordringer. Ledelse af TUBA sker i tæt samarbejde de andre i ledergruppen.

TUBA er en del af Blå Kors Danmark. Som landsleder skal du være et tæt og levende bindeled mellem BlåKors Danmark og TUBA.

Ansøgning og ansættelse:

Send din ansøgning og CV via linket nedenfor.

Der er ansøgningsfrist torsdag den 5. januar 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtalerne finder sted den 17. og 24. januar 2023. Tiltrædelse pr. 1. marts 2023.

Løn og ansættelsesvilkår iht. Blå Kors Danmarks principper for lønfastsættelse.
Det er vigtigt for os, at du kan se dig ind i og arbejde ud fra Blå Kors Danmarks/TUBA’s menneskesyn og værdigrundlag. Du bedes derfor i din ansøgning også forholde dig til dette – læs mere på www.blaakors.dk/vaerdier-og-grundlag. Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til generalsekretær for Blå Kors Danmark Christian Bjerre på telefon 2968 9667 eller bestyrelsesformand for TUBA Jens Erik Rasmussen på telefon 23 33 44 64.
Til din forberedelse af ansøgningen og eventuel ansættelsessamtale vil vi anbefale dig at orientere dig på www.blaakors.dk og www.tuba.dk

Send din ansøgning via linket her.

Kontakt

www.blaakors.dk/job