Jobmarked

Leder

Kirkens Korshær søger leder af diakonalt, socialt arbejde i Randersområdet 

Kirkens Korshær arbejder som folkekirkelig organisation blandt udsatte mennesker i Danmark. Løgstrup-gården og Rytterknægten i Randers er sammen med en række genbrugsbutikker i omegnen ramme om en hverdag, hvor mennesker indgår i fællesskaber, der skaber mange gode øjeblikke. Genbrugsarbejdet i og omkring Randers sikrer sammen med andre aktiviteter i årets løb økonomien. 

Vi er 300 frivillige og 6 ansatte medarbejdere, der i fællesskab skaber rammer og indhold i Kirkens Korshærs arbejde. Men behovet uden for byen er voksende, og derfor lægges der desuden op til et udviklingsarbejde i området.

Der er pt. 9 genbrugsbutikker, hvoraf 5 ligger i en geografisk afstand på 15 til 60 km fra Randers. 

Lederen af det diakonale, sociale arbejde indgår i et samarbejde med den lokale korshærspræst og lederen af Kirkens Korshærs Institutionstilbud i Randers, der er en selvejende institution, som driver herberg og et værested for socialt udsatte, samt korshærsrådet, der ansvaret for det lokale korshærsarbejde i området.

Der er i Korshæren igangsat en drøftelse af korshærsrådets, og dermed den nye leders, geografiske ansvars- og arbejdsområde. Den nye leder vil få mulighed for at tage del i disse overvejelser. 

Vi søger et menneske, som

 • kan lide mennesker og møde dem i øjenhøjde
 • er medlem af folkekirken og kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne livs- og menneskesyn
 • har indsigt og forståelse for de sociale vilkår, som mennesker i samfundets udkant lever under

Vi søger en leder, som

 • har erfaring med ledelse og med at drive projekt- og udviklingsopgaver
 • kan formidle oplysning om det sociale arbejde og inddrage mennesker i opgaven
 • har relevant erfaring og uddannelse
 • har gode samarbejdsevner og gerne erfaring fra samarbejde med det offentlige
 • har erfaring i samarbejde med frivillige medarbejdere og værdsætter kvaliteten i det frivillige arbejde
 • har fysisk arbejdssted og udgangspunkt fra Vestertorv 16 i Randers

Vi tilbyder

 • en opgave, hvor arbejdet har stor, positiv betydning for mange mennesker
 • en engageret medarbejdergruppe i Randers og omegn, såvel frivillige som ansatte
 • samarbejde med Kirkens Korshærs selvejende institution i Randers, Hjørnestenen og Slotsgården, lokale menigheder og korshærspræst
 • løn efter Kirkens Korshærs lønregulativ
 • en landsdækkende organisation med ledelsesmæssig og kollegial sparring og uddannelsestilbud

Det er en forudsætning for at komme i betragtning, at ansøgere har besøgt Kirkens Korshærs arbejde i Randers, inden ansøgning sendes. 
Kontakt formand for Korshærsrådet Anne-Dorthe Bugge tlf.86473371 / 20566678 eller mail adbugge@pc.dk for besøg i uge10.

Se stillingsbeskrivelse på http://www.kirkenskorshaerranders.dk eller www.kirkenskorshaer.dk 
Desuden kan chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen, tlf. 3312 1600 kontaktes for yderligere oplysninger.

Ansøgning med CV og relevante bilag sendes til lederranders@kirkenskorshaer.dk og skal være modtaget senest mandag d. 12. marts 2018 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 22. marts med eventuelt anden runde fredag den 23. marts 2018 i Randers. 
Tiltrædelse 1. maj 2018

Stillings- og funktionsbeskrivelse for leder af Kirkens Korshærs arbejde i Randersområdet
Arbejdssted: Kirkens Korshær i Randersområdet
Stillingsbeskrivelse: Leder af Kirkens Korshærs arbejde i Randersområdet
Organisatorisk placering: Lederen refererer til chefen for Kirkens Korshær

Ansvarsområder

 • målsætning og udvikling af Kirkens Korshærs diakonale, sociale arbejde i Randers i samråd med korshærsråd, den selvejende institution Hjørnestenen, frivillige og ansatte medarbejdere og korshærspræst
 • organisering, koordinering og udvikling af Kirkens Korshærs diakonale, sociale arbejde i området
 • sikre den diakonale, kirkelige profil for Kirkens Korshærs arbejde
 • den daglige drift
 •  
 • økonomi
 • administrere økonomien i forhold til budgettet
 • administrere Kirkens Korshærs lokale lejemål og ejendom
 • ansøgninger til offentlige puljer, private fonde og erhvervssponsorer
 • kontakt og aftaleindgåelse med offentlige instanser, f.eks. kommuner i området, Kriminalforsorgen eller andre om konkrete samarbejder
 • opfølgning på aftaler og relevant dokumentation
 • personaleledelse
 • ansætte og afskedige lønnede medarbejdere i samråd med Kirkens Korshærs personaleledelse
 • ledelse og medarbejderpleje for ansatte og frivillige medarbejdere i varmestuen, herunder medarbejderudviklingsamtaler
 • sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø generelt og i henhold til APV
 • sikre et højt informations- og kommunikationsniveau internt og eksternt
 • informere om Kirkens Korshærs arbejde ved foredrag, nyhedsbreve, indlæg i medier mv. og afholdelse af relevante møder og arrangementer
 • kontakten til offentlige og private instanser samt til dagspressen og andre medier
 • information til og dialog med hovedkontor, landsstyrelse og korshærsråd
 • udarbejde skriftlig årsberetning og budgetforslag
 • deltage i ledermøder på landsplan
 • holde sig informeret om Kirkens Korshær på landsplan
 • i alle relevante sammenhænge at handle og udtale sig loyalt på vegne af Kirkens Korshær

Kompetence
Lederen er bemyndiget til selvstændigt at udøve ansvar og handle inden for de områder, der i stillingsbeskrivelsen og Kirkens Korshærs organisationsbeskrivelse er beskrevet som leders ansvarsområder.

Arbejdstider
Lederen må være indstillet på fleksible arbejdstider og deltagelse i Kirkens Korshærs møder på landsplan.