Jobmarked

Leder

Leder af Folkekirkens Familiestøtte

Kan du se dig selv arbejde i krydsfeltet mellem kirke og civilsamfund, er du måske vores kommende leder af Folkekirkens Familiestøtte. 

Stillingen: 
Bestyrelsen for Folkekirkens Familiestøtte søger en efterfølger til Leif Sondrup, som efter ledelse af et fireårigt pilotprojekt, ønsker at give stafetten videre til en ny leder, der i de kommende år sammen med bestyrelsen, et sekretariat med tre medarbejdere og lokale koordinatorer, skal forankre Folkekirkens Familiestøtte som et permanent landsdækkende støttetilbud til børnefamilier. 
Opgaveporteføljen rummer stort set alle funktioner inden for administrationsledelse, økonomistyring og HR. Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

Vores forventninger: 
Vi forventer, at du har ledelseserfaring på højt niveau og er udviklingsorienteret. 

Herudover lægger vi vægt på, at du: 
Er udadvendt og en god kommunikator med sans for at danne netværk 
Er interesseret i samfundet og har kendskab til børnefamiliernes udfordringer 
Er fortrolig med politisk organisation og har kendskab til kommunale forhold 
Er fortrolig med ledelse, der inkluderer frivillige, og har kendskab til folkekirken 

Lederens primære opgaver: 
Udbrede Folkekirkens Familiestøtte i hele landet via lokalt ansatte koordinatorer og indgå samarbejdsaftaler med kommuner omkring støttetilbud til børnefamilier. 

Ansættelsesvilkår:
Lønnen forhandles efter kvalifikationer og der er mulighed for forhandling af tillæg, men ansættelsen vil organisationsmæssigt være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. 
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales inden for intervallet 344.128,65 kr. – 430.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 358.467,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.023,62 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 820,51 kr. (nutidskroner) Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
 Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen 

Tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest mulig. 

Folkekirkens Familiestøtte har adresse i Folkekirkens Hus på Gammel Torv ved Budolfi kirke i Aalborg og stillingen indebærer mødeaktivitet i hele landet. 

Yderligere oplysninger om stillingens indhold fås ved henvendelse til leder af Folkekirkens Familiestøtte, Leif Sondrup, tlf. 30 33 32 01, leso@km.dk og til fagchef, Lisbeth Andreassen Ryelund, tlf. 30 33 50 02, liar@km.dk
 
Folkekirkens Familiestøttes hjemmeside: https://folkekirkensfamiliestotte.dk/
 
Ansøgning vedlagt CV og eksamensbeviser sendes på e-mail: cabp@km.dk og stiles til provst Carsten Bøgh Pedersen, bestyrelsesformand for Folkekirkens Familiestøtte. 

Ansøgningsfrist: 13. december 2019 kl.12.00.