Jobmarked

Leder

Daglig leder

Har du lyst til at bruge dine kompetencer både som leder og sekretær for et sogn i udvikling? Kirkerne i Vipperød søger en dygtig daglig leder til en fuldtidsstilling fra 1. december 2018.

Hvem er vi?
Vi er et sogn, der udgør tre kirker, hvoraf den ene kirke er under revitalisering. Vi har har også en sognegård (med kirkesal), to præsteboliger og tre kirkegårde. Vipperød Sogn befinder sig både i land- og byområde og har 4.827 indbyggere. Vi er 8 ansatte i sognet med forskellige faglige baggrunde. Derudover har vi to præster, hvoraf den ene samtidig er provst i Holbæk Provsti.

Visionen for Kirkerne i Vipperød er, at vi er:

 • en åben og synlig kirke med plads til glæde, sorg og eftertanke.
 • en kirke som vedkommende og aktivt rækker ud i alle kroge.
 • en kirke med traditioner, som fornyer for at fastholde en levende kristendom.
 • en god arbejdsplads med godt sammenhold og realistiske mål for frivillige og ansatte

Daglig leder skal varetage følgende opgaver:

 • Daglig leder for sognets ansatte, herunder personalemøder og MUS-samtaler
 • Personaleadministration og fordeling af ressourcer
 • Opfølgning af budget og regnskab i tæt kontakt med provstiets regnskabssamarbejdet
 • Sekretariatsopgaver: sekretær og sagsbehandler for menighedsrådet, forretningsudvalget, diverse udvalg
 • Koordinering af frivilligarbejdet
 • Administrative opgaver for kirkegårdene, regningsudskrivning, elektroniske kirkegårdprotokoller med mere.mm

Vi forventer, at du

 • Vil være medejer af kirkens liv og vækst, hvilket betyder, at du også har naturlig interesse i at deltage i kirkens gudstjenester og arrangementer
 • Er rummelig i forhold til mange forskellige faggrupper, frivillige og aktiviteter
 • Har gode kommunikative evner – både skriftligt og mundligt

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer

 • Ledelseserfaring
 • Erfaring med administration og økonomisk indsigt
 • Overblik, kan klare uventede opgaver og har praktisk snilde

Vi tilbyder
Vi er et spændende sogn og udgør et kirkemiljø, der er aktivt og ikke er bange for at prøve nye ting.

Du kommer til at arbejde med en blanding af ledelse, regnskab og andre driftsopgaver i et job, hvor to dage ikke er ens. Du bliver bindeleddet mellem menighedsrådet, medarbejdere og frivillige. En del af arbejdet foregår i samarbejde med frivillige, hvorfor der må påregnes en del aftenarbejde.

Ansættelse sker ved Vipperød Sogns Menighedsråd, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 336.477,35 kr. – 420.587,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 350.497,68 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt 33.267,14 kr. (nutidskroner).

Ansættelse sker ved Vipperød Sogn. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Bente Appel Esbensen på telefonnummer 25540828 og bente@kirkevip.dk.

Ansøgning
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. oktober 2018 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler med første samtalerunde finder sted i mandag den 8. oktober 2018 fra om eftermiddagen.
Anden samtalerunde finder sted den 22. oktober 2018 om aftenen.
Ansøgningen samt eksamensbevis, CV og anbefalinger sendes til fortrolig mail 9292fortrolig@sogn.dk mærket ”daglig leder”.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.