Jobmarked

Leder

Hjertebo søger ny leder.

Hjertebo er et selvejende bofællesskab for 15 voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og en arbejdsplads for 23 engagerede medarbejdere. Hjertebo har eksisteret siden 2012 og har udvidet med multisal, sanserum og orangeri i 2017.

Hjertebo ligger i Viborg kommune i landsbyen Hvam Kirkeby.

Hjertebo er et bofællesskab, der bygger på et evangelisk luthersk grundlag. Der er tale om et hjem, som i sin dagligdag er kendetegnet ved et kristent livs og menneskesyn. Hjertebo er medlem af Kristelig Handicapforening og deler værdigrundlag med foreningen.

Du får chancen for at blive en del af et hjem, hvor hverdagen er indholdsrig og meningsfyldt. På Hjertebo bor der forskellige mennesker med mange ressourcer og med et handicap, der gør det nødvendigt at bo i et bofællesskab, som tilbyder et tværfagligt personale med høj faglighed og som er drevet af lysten til at skabe et udviklende miljø for alle parter. Der arbejdes med KRAP som pædagogisk metode. Det betyder, at vi arbejder anerkendende og ressourceorienteret i forhold til det enkelte menneske. Endvidere fordres et etisk fundament, hvor vi behandler vore beboere med respekt og hvor man støttes i egen mestring og i at have medindflydelse på eget liv.

Vi søger en leder, som kan genkende sig selv i følgende:

 • Du har lyst til at gå forrest, - er visionær og kan lede Hjertebo mod fælles mål
 • Du har en klar og tydelig kommunikation, der skaber retning, internt såvel som eksternt.
 • Du har erfaring med personaleledelse og gerne med en relevant lederuddannelse
 • Du formår at få et samarbejde til at fungere på alle niveauer. At skabe overblik og resultater.
 • Du har en socialfaglig baggrund gerne med kendskab til det voksenpædagogiske område
 • Du vil aktivt bidrage til Hjertebos kristne profil og værdigrundlag
 • Du har erfaring i styring af en større økonomi.
 • Du værdsætter et loyalt og fagligt dygtig personale, som du har lyst til at spille gode
 • Du er synlig i dagligdagen og trives i arbejdet med at skabe gode rammer og tryghed for beboerne.
 • Du prioriterer et godt samarbejde med bestyrelse, pårørende, myndigheder og andre samarbejdspartnere
 • Du kan anerkende og vedligeholde bofællesskabets ånd og kultur.
 • Du evner at være nysgerrig, lyttende og empatisk
 • Du har en befriende humor, der giver plads til glæde og begejstring

Din arbejdsgiver er bestyrelsen for Hjertebo.
Jobbet assisteres af en Souschef, der tillige har en teamlederfunktion i organisationen.

Du kan høre mere om stillingen ved henvendelse til formand Anders Jensen på tlf. 20624517

Vores hjemmeside www.Hjertebo.dk

Send din ansøgning via link på Jobindex

Ansøgningsfrist 1. marts 2019 kl. 12

Kandidater må forvente at skulle udfylde en personlighedstest forud for samtalen.

Samtaler forventes afholdt den 12. marts 2019

Stillingen er til besættelse 1. maj 2019 og aflønnes efter gældende overenskomst og personlige kvalifikationer.

Hjertebo er en selvejende institution oprettet efter lov om friplejeboliger og certificeret af Socialministeriet som friplejeboligleverandør til at levere personlig og praktisk hjælp efter § 83 og §87, socialpædagogisk bistand efter servicelovens §85 samt ledsagelse efter servicelovens §97.