Jobmarked

Leder

Leder af Randers FriplejeHjem – stillingsopslag

Har du lyst til, at være leder af et friplejeHjem under opbygning, hvor omsorg og nærvær sættes i højsædet og hvor der hersker en hjemlig atmosfære samt en god arbejdsplads for medarbejderne.

Friplejehjemmet forventes, at åbne medio august 2019 efter endt byggeri.

Randers Friplejehjem er en selvejende institution, der er oprettet med stor lokal opbakning.

Til Friplejehjemmet er knyttet en stor støtteforening – Støtteforeningen for Randers Friplejehjem.

Det er vort mål, at beboerne forsat skal kunne leve det trygge og gode hverdagsliv, som de tidligere har kendt og at overgangen fra ens eget hjem til friplejehjemmet, er så skånsom som muligt. Det betyder meget for os, at friplejehjemmet opleves som et godt sted at være/komme. Et sted med mulighed for samvær og aktivitet i et varmt og åbent miljø.

Vort friplejehjem skal drives på baggrund af det kristne livs- og menneskesyn med baggrund i folkekirkens bekendelsesgrundlag, og med friplejehjemmet værdier om, at ethvert menneske

 • Er unikt
 • Har værdi i sig selv
 • Har ret til at leve, opleve og udfolde sig
 • Har krav på respekt, ærlighed og ligeværdighed
 • Forstås i en helhed ud fra sin livshistorie, og sine behov for fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg

Vi har i processen frem mod åbningen af friplejehjemmet haft et meget konstruktivt samarbejde med kommunen. Et samarbejde som alle parter forventes vil fortsætte i årene fremover.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant, gerne sundhedsfaglig uddannelse (fx sygeplejerske)
 • Har kompetencer og lyst til, at tage det administrative og økonomiske ansvar, som det indebærer, at lede en selvejende institution.
 • Kan se dig selv i en institution, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn, og i det daglige støtter op om dette på friplejehjemmet fx når der afholdes jævnlige gudstjenester – andagter –markering af højtider etc.
 • Har lederuddannelse/erfaring, og er engageret i personaleledelse/personalepleje/personaleudvikling
 • Har viden om og forståelse for de politiske og faglige udfordringer, det indebærer at være leder af et    friplejehjem med egen bestyrelse.
 • Er en synlig, dynamisk og struktureret leder med humor og empati, og er aktivt deltagende i livet på plejehjemmet.
 • Er nytænkende og samtidig vil respektere og værne om beboernes og stedets værdier og holdninger.

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at stå i spidsen for et nybygget friplejehjem.
 • Muligheden for, at være med til at ansætte personale i samarbejde med bestyrelsen.
 • Muligheden for, at være med til indretning af friplejehjemmet fra starten af.
 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 • En administrativ aftale med Danske Diakonhjem, der støtter dig med råd og vejledning om administrative, tekniske og personalemæssige forhold.
 • En ansættelse på fuld tid pr. 1.4.2019.

Kontakt:
Randers Friplejehjem er under opførelse, og kan beses på adressen Store Bjørn 2, Helsted 8920 Randers.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til, at kontakte formanden for friplejehjemmets bestyrelse Flemming Østergaard tlf. 24948117 eller på mail fle@paradis.dk

Din ansøgning/CV med relevante bilag sendes til fle@paradis.dk (Obs lad ikke ansøgning indeholde de sidste fire af dit cpr nr.)

Ansøgningsfrist er fredag den, 22. februar 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag den 26. februar 2019.