Jobmarked

Lektor

To halvtidsstillinger som lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

FUV opslår følgende to lektorater. De to lektorater kan søges samlet eller hver for sig.

Halvtidsstilling som lektor ved pastoralseminariet i København
Lektor underviser i ét af de store pastoralteologiske fag på Pastoralseminarieuddannelsen i København i henhold til uddannelsesplanen for NY PRÆST, f.eks. liturgik, kirkekundskab eller religionspædagogik og medvirker i tværfaglige sammenhænge. Desuden tager lektor del i samtaleforløb med de studerende m.m. Fast arbejdsplads på FUV Kbh.

Halvtidsstilling som studielektor for introduktion og obligatorisk efteruddannelse
Lektor tilrettelægger, leder og underviser på de obligatoriske efteruddannelseskurser i henhold til uddannelsesplanen for NY PRÆST. Lektor fungerer som FUVs tovholder for samarbejdet med stifternes uddannelseskonsulenter. Fast arbejdsplads på én af FUVs tre lokaliteter. Stillingen indebærer internatsuger og nogen rejseaktivitet.

Forudsætninger og faglige kvalifikationer
For begge stillinger gælder, at ansøger er cand. teol. med relevant præste- og undervisningserfaring, samt dokumenteret grundig akademisk beskæftigelse med området – f.eks. i form af master, ph.d. eller tilsvarende.

Ansættelsesform
Ansættelsesform, herunder evt. åremålsansættelse, forhandles afhængigt af hvordan stillingen besættes.

Tiltrædelse: 1. august 2019 eller snarest derefter.

Se mere om stillingens indhold, krav til ansøgning og dokumentation, samt ansættelsesvilkår på www.fkuv.dk/aktuelt/ledige-stillinger

 Ansøgningsfrist: 10. maj 2019 kl. 12.00.