Jobmarked

Medarbejder

En alsidig akademisk medarbejder til evaluerings- og udviklingsopgaver

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) søger en evaluerings- og udviklingskonsulent. Evalueringsarbejdet forudsætter evnen til at arbejde metodebevidst og stringent. Udviklingsarbejdet forudsætter evnen til at tænke visionært og anvendelsesorienteret. Vi har i den seneste tid fået en række evalueringsopgaver, ligesom vi har øget vores arbejde med de udviklingspotentialer, som vores undersøgelser indebærer. Det har gjort det muligt at opprioritere inden for disse områder, og vi har valgt at kombinere de to opgaver i én fuldtids stilling.

Vi tilbyder dygtige kollegaer, æstetiske rammer og et vidensarbejde med et udviklingsperspektiv for Folkekirken.

Dine primære opgaver bliver:

  • Design og gennemførelse af større såvel som mindre evalueringsopgaver
  • Initiering, organisering og ledelse af udviklingsprojekter
  • Formidling af analyser og resultater til såvel fag- som lægfolk
  • Vejledning af projekter
  • Administrative, organisatoriske og repræsentative opgaver

Forudsætninger og faglige kvalifikationer Relevant akademisk uddannelse, fx teologisk eller samfundsfaglig, og dokumenteret erfaring med evaluering og/eller udviklingsarbejde.

2-4 skriftlige produkter fra udførelse af opgaver, der svarer til stillingen, kan eventuelt vedlægges.

Kendskab til folkekirkens organisation og erfaring fra tidligere jobs vil desuden blive vægtet.

Ansøgningsfrist: 19. november 2018, kl. 12.00.

Du kan finde et uddybende stillingsopslag på FUV’s hjemmeside, https://www.fkuv.dk/aktuelt/ledige-stillinger