Jobmarked

Museumsleder

Da vores mangeårige museumsleder på Museet Holmen har valgt at stoppe, søger vi en ny muse-umsleder på deltid med tiltrædelse pr. d. 1. januar 2019. Som det også fremgår af fundatsen, så er det institutionens formål at drive museumsvirksomhed med tæt tilknytning til livsanskuelse både kirkeligt og kunstnerisk. Derfor er det også en forudsætning, at den nye museumsleder har en stærk kirkelig og kunstfaglig profil og kan navigere indenfor dette krydsfelt.

Museumslederen har ansvaret for museets daglige ledelse og drift. I samarbejde med bestyrelsen arrangeres skiftende udstillinger, der omfatter tre årlige udstillinger. I de perioder hvor museet har åbent, skal der regnes med minimum 2 ugentlige arbejdsdage. Museet Holmen modtager kommu-nalt tilskud til driften, men den nye museumsleder skal være indstillet på, at der skal søges supple-rende økonomisk støtte hos forskellige fonde for at opretholde driften.

Ledelseskvalifikationer for den nye museumsleder er:

  • Kompetencer i at udarbejde omfattende og detaljerede projektbeskrivelser af de enkelte udstillinger.
  • Kompetencer i ledelse – også af frivillige medarbejdere.
  • Kompetencer og erfaring med fundraising.
  • Kompetencer i samarbejde og intern kommunikation.
  • Kompetencer til netværksopbygning i form af kunstnerportefølje og kunstfaglige sparringspartnere.
  • Kompetencer i ekstern kommunikation - både i forhold til pressen lokalt og regionalt men også i forhold til museets hjemmeside og Facebook.
  • Kompetencer i økonomistyring.

Stillingen er en funktionsstilling og berammet til at ligge imellem 25 – 35 % af et årsværk. Der aflønnes efter skalatrin for overenskomstansatte akademikere ved kommunerne, hvor den nye museumsleder vil blive indplaceret i forbindelse med ansættelsen jævnfør de gældende regler.

Se hele stillingsopslaget på www.museetholmen.dk . Yderligere informationer ved henvendelse til bestyrelsesformand Jens Andresen på tlf. nr. 74835360. Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til følgende mail jensandresen@bbsyd.dk senest d. 26. oktober 2018 kl. 12.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler på Museet Holmen Østergade 13, Løgumkloster tirsdag d. 6. november 2018 i tidsrummet fra kl. 16.00 – 19.00.