Jobmarked

Organist

Organist ved Skjern Kirke, Skjern provsti, Ribe Stift.

Skjern Kirke søger ny organist.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Tiltrædelse 1. januar 2019 eller efter aftale.

I sognet er der 1 kirke, hvor der holdes 2 gudstjenester på søn- og helligdage. Udover kirken er tjenestestederne kirkehuset og 2 plejehjem.

Der er 4 præster tilknyttet Skjern Kirke.

Vi kan tilbyde:

  • en aktiv og levende menighed med god kirkegang og stort engagement
  • varierende gudstjenesteformer
  • et aktivt personale og menighedsråd

Skjern Kirkes orgel er fra 1989, bygget af Marcussen & Søn med 27 stemmer.

Ansøgningsfrist den 21. november 2018.
Ansættelsessamtaler og prøvespil: Uge 48.

Spørgsmål om stillingen kan rettes til formand Jørgen Christian Pedersen, tlf. 61551271.

Ansøgning vedlagt kopier af eksamensbeviser, dokumentation for faglig uddannelse og udtalelser sendes til Skjern Kirkekontor, Fredensgade 9, 6900 Skjern, mærket ansøgning eller til mail: 8765fortrolig@sogn.dk

Yderligere oplysninger om stillingen og sognet kan findes på www.skjernsogn.dk