Jobmarked

Organist

Organist ved Kristkirken, Kolding Provsti, Haderslev Stift

Koldings største kirke søger organist

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat pr. 1. januar 2019.

Vi ønsker en dygtig og initiativrig organist, som…

 • brænder for kirkemusik på højt niveau
 • har flair for korledelse af voksen-, børne- og ungdomskor
 • har sans for liturgi, og kan lade musikken tale i kirkens forkyndelse
 • trives i samarbejdet med såvel ansatte som frivillige medarbejdere
 • vil medvirke til at udvikle menighedslivet, og bidrage med ideer hertil

Vi tilbyder:

 • et dejligt Marcussen & Søn orgel fra 1964 (Kristkirken), 36 stemmer, tre manualer og pedal, samt et mindre instrument på 11 stemmer (Immanuelskirken)
 • et spændende korarbejde: et dygtigt kantori og børne- og ungdomskor samt blomstrende babysalmesang
 • samarbejde med en dygtig og engageret kollega
 • et rigt gudstjeneste- og menighedsliv
 • engagerede lovsangsbands
 • en engageret og støttende medarbejderstab og menighed
 • en medarbejdergruppe, som har et inspirerende samarbejde og et godt arbejdsmiljø

Stillingsbeskrivelse og sognets mange aktiviteter kan ses på www.kristkirken.dk

Vi opfordrer både PO- og konservatorieuddannede organister til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Ansøgningsfrist 19. november 2018 kl. 12.00.

Samtaler, prøvespil samt prøver med kor forventes afholdt i uge 47-48. Ansøgning samt kopi af eksamensbevis sendes til Kristkirkens daglige leder, som også kan kontaktes for yderligere oplysninger: Finn West Andersen, Kristkirken, Haderslevvej 38, 6000 Kolding, tlf. 24 89 30 08, fwa@km.dk