Jobmarked

Organist

 En fuldtidsstilling (37 timer) som organist ved Tikøb og Gurre kirker er ledig til besættelse snarest.

Som organist ved Tikøb og Gurre kirker skal man betjene begge kirker ved bl.a. højmesser om søndagen henholdsvis kl. 9.00 og kl. 10.30, hvorfor egen bil er nødvendig for stillingen. Der kan også forekomme tjenester ved Helsingør Kapel.

Tikøb kirkes orgel er bygget af Gunnar Fabricius Husted fra Fredensborg (1978), og er løbende renoveret og vedligeholdt. Det har 24 stemmer og med chamadeværk (trompetstemmer) og er neobarokt.

 Orglet i Gurre kirke blev renoveret for ca. 30 år siden fordi mekanikken i det gamle Starup-orgel fra 1918 var slidt op. I stedet for at kaste hele orglet bort, valgte man at genbruge de fleste af de gamle piber. Ved at bibeholde de fleste af de gamle stemmer fik man mulighed for at få et langt større orgel, end man ellers kan forvente i en lille landsbykirke, som Gurre Kirke.

Mere information om orglerne kan findes på kirkernes hjemmesider: http://www.gurrekirke.dk/orglet.html

http://www.tikobkirke.dk/orglet.html

Tikøb og Gurre kirker er levende og alsidige arbejdspladser med plads til mangfoldighed og er begge imødekommende for alle.

Kirkerne har sammen 2 kor; et børnekor og et ungdomskor, og der er i øjeblikket 3 konfirmandhold.

Kirkerne har babysalmesang som ledes af kirkesangeren, foruden mini-konfirmandhold. Der afholdes familie-, musik- og sandwichgudstjenester og der er et godt samarbejde med de omkringliggende/tilknyttede skoler.

Menighedsrådene søger en organist, som:

  • først og fremmest formår at understøtte menighedens salmesang
  • fuldt ud kan beherske og udnytte begge orglers potentiale
  • kan lede, inspirere og videre udvikle kirkernes børne og ungdomskor
  • besidder pædagogiske formidlingsevner i arbejdet sammen med børn og unge
  • vil tage aktiv del i menighedernes og kirkernes liv
  • varetage og planlægge koncertlivet ved begge kirker
  • vil bidrage til arbejdsfællesskabet med kollegaer og menighedsråd

Ansættelsesområde er Tikøb og Gurre kirker, Helsingør Domprovsti, Helsingør Stift.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker efter aflønnes indenfor intervallet 274.740,27 – 401.542,89 kr. årligt med et fixpunkt på 281.784,56 kr. samt et årligt rådighedstillæg på. 21.176,95 kr. (alle beløb niveau 1. oktober 2018). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.689,07 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Aftale om lønindplacering indgås mellem menighedsrådet og den forhandlingsberettigede organisation.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansøgning, med relevante bilag vedhæftet bedes sendt elektronisk til: 7440fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være formand for Tikøb Menighedsråd Lisbeth Dragsbæk i hænde senest 20.januar 2019 kl.12.

Ansættelses samtaler og prøvespil forventes afholdt primo februar 2019.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Annemette Nissen tlf. 4975 8002

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

http://www.tikobkirke.dk/

http://www.gurrekirke.dk