Jobmarked

Organist

Vi søger en organist, som har lyst til at være med til at skabe et godt musikliv i sognet. 

Ansættelse pr. 1. januar 2020. 
Stillingen er normeret til 25 timer. 

Vedsted Kirke er en lille smuk kirke, som lægger stor vægt kirkens musikliv. Menighedsrådet er positive overfor en balance mellem fornyelse og tradition. 
Der er mulighed for at skabe koraktiviteter både for voksne og børn. Udover tjenesterne i kirken har vi søgudstjeneste, enkelte tjenester i vores Fælleshus og i nabobyens aktivitetshus. 

Vi søger en åben og imødekommende person, som med sine musikkundskaber kan bidrage til et aktivt kirkeliv.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedsted Kirke Organisten ved Vedsted Kirke kan forvente en arbejdsbeskrivelse med følgende grundlæggende indhold: 

 • Mulighed for deltagelse i fx. et årligt kursus for organister på Løgumkloster Højskole eller tilsvarende. 
 • Organisten deltager i mindst et planlægningsmøde med Menighedsrådets kulturudvalg om det kommende års koncertarrangementer. Valg af medvirkende til koncerter foregår i samarbejde med Menighedsrådet. 
 • Organisten arrangerer ca. 4 årlige aftener med koncert, korsang, musikforedrag eller lig-nende. 
 • Organisten arrangerer og aftaler ind i mellem solist ved særlige gudstjenester - jul, påske, konfirmation osv. - musikere, som for beskedne honorarer er med til at gøre gudstjenesten festlig. En ny organist kan evt. have fornyende ideer til denne type indslag. 
 • Organisten må gerne lede et voksenkor - som gerne må deltage ved 10-12 årlige gudstje-nester og/eller andre kirkelige handlinger. 
 • Kirkekoret vil normalt have en ugentlig øvedag - mindst en gang om måneden i kirken og ellers i Fælleshusets lokaler. 
 • Organisten må gerne lede et børnekor, som kan deltage i kirkens musikalske liv. Menig-hedsrådet kan evt. hjælpe med rekruttering af børn i samarbejde med Over Jerstal Skole. 
 • Organisten hjælper med at finde vikar til ferieperioder og ved forfald. 

Antallet af tjenester vil gennemsnitligt være: 

 • Gudstjenester incl. jul, påske, pinse 65 
 • Begravelser/bisættelser 24 
 • Bryllupper 8 Juleafslutninger, lørdagsdåb 4 
 • Koncerter 5 
 • Kor øveaftener à 2 timer 36 
 • Kor opvarmning 1 time før gudstjeneste 12 

Menighedsrådet er indstillede på at tilpasse arbejdsbeskrivelsen, så en ny organist får mu-lighed for at fokusere på at udvikle efter interesse. 

Indplacering sker iht. gældende overenskomst folkekirkenspersonale.dk 

Ansøgningsfrist 19. oktober 2019 kl. 18.00.

Vi forventer at holde samtaler og prøvespil-ning den 23 eller 24. oktober. 

Ansøgning sendes til Vedsted Menighedsråd på 8980fortrolig@sogn.dk
 
Menighedsrådets formand Bent K. Andersen kan kontaktes på telefon 5151 9985